Skip to content

11 | 2022

Guidelines for borgerinddragelse

Som led i arbejdet med at understøtte åben og transparent styring i medlemslandene har OECD har udarbejdet denne rapport med guidelines til borgerinddragelse. Rapporten tilbyder bl.a. en ti-trins guide til borgerinddragelse samt en række principper for god borgerinddragelse.

11 | 2022

Håndbog: Sådan kan I arbejde med sundhed og trivsel i lokalsamfund

Sund By Netværket har udgivet denne håndbog til kommuner med begreber, cases og værktøjer til at arbejde med lokalsamfund som en arena for sundhedsfremme. Her finder du konkrete eksempler på lokale sundhedsindsatser fra en række danske kommuner samt modeller og værktøjer til borgerinddragelse og samskabelse af lokale sundhedstiltag.

05 | 2022

Backcasting som metode til at forme fremtiden

Publikation fra SKR (Sveriges KL) om brug af backcasting som en metode til at arbejde med samskabte forandringer. En metode, som kan bruges i arbejdet med bæredygtighed.
Backcasting er velegnet til at starte en dialog om, hvilken fremtid, man ønsker - og derefter fokusere på, hvilke skridt, det er nødvendigt at tage for at nå derhen.

05 | 2022

Værktøjer til at involvere unge i byudvikling

I forbindelse med projektet 'Vores sunde hverdag' har Rødovre Kommune udviklet og afprøvet en drejebog til at involvere unge i udviklingen af byen. Værktøjet er særligt rettet mod sårbare unge og indeholder bl.a. øvelser med brug af fotos og collager.

03 | 2022

En guide til digital inddragelse

Organisationen People Powered, der arbejder med at udvikle direkte demokratiformer, har udgivet en hands-on guide til digital involvering: Hvordan vælger man den rette platform, hvordan sætter man den op og hvordan faciliterer man en digital dialog?

02 | 2022

Erfaringer med en holistisk tilgang til sundhed

NESTA har udviklet ideen om 'people powered health': En holistisk tilgang til sundhed med fokus på empowerment og livskvalitet for den enkelte i stedet for bare at 'kurere'. I denne rapport har NESTA samlet erfaringer med at udbrede denne type af sundhedstiltag.

02 | 2022

En bedre start – gennem lokale partnerskaber

Den britiske tænketank, NESTA, har gjort erfaringer med lokale partnerskaber, der skal hjælpe sårbare og ressourcesvage børn med at få en bedre start. Erfaringerne er formidlet i rapporten 'Fairer start local - learning from rapid discovery projects'

02 | 2022

Samskabelse – hvordan?

Endelig en bog om, hvordan samskabelse kan se ud i praksis - med masser af konkrete eksempler fra velfærdens frontlinjer. Bogen er udgivet af Via University College og indeholder både teori og masser af konkrete cases fra forskellige velfærdssektorer

10 | 2021

Deltagelse som en vej til forandring for socialt udsatte borgere

Hvordan kan socialt udsatte få en mere aktiv demokratisk rolle? Rådet for Socialt Udsatte har under overskriften 'Deltagelse som en vej til forandring' udgivet et inspirationshæfte og et overblik over forskningen på feltet

10 | 2021

Hør godt efter!

Hvordan går det med at give børn indflydelse på deres hverdag ved at inddrage dem? Under overskriften 'Hør godt efter!' har Børnerådet kortlagt, hvordan kommunerne inddrager børn i rollen som som informanter, rådgivere, politikudviklere og praksisudviklere – og indsamlet en række kommunale eksempler på, hvordan børn bliver inddraget i praksis
Back To Top