Skip to content

Kurser og faglige netværk

Eksempler

Eksempler

Solrød Kommune: Kursus: Bliv bedre til at inddrage og samskabe!

Kursus for ledere og medarbejdere over to moduler med fokus på fælles sprog, at arbejde med et samskabende mindset og rammesætning af involverende processer. På kurset arbejder deltagerne samtidig med deres egen fagligt-personlige udvikling og prøver nye metoder og tilgange af på øvebaner, som de selv udpeger.


Gladsaxe Kommune: Læringsværksteder om samskabelse

Facilitator på værksteder for medarbejdere i By & Miljø, som arbejder med samskabelse. Formålet var at kvalificere arbejdet med samskabelse ved at etablere et læringsrum med mulighed for reflektion og sparring fra kolleger på konkrete opgaver.


Masterclass om værdi og måling af samskabelse i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon

Hvilken værdi kan vi forvente at få ud af samskabelse – og hvordan kan vi måle og dokumentere den? Masterclass for medarbejdere og ledere i den offentlige sektor. To dage med oplæg, cases og øvelser med udgangspunkt i forskningsreview om værdi af samskabelse udarbejdet af Agger, Tortzen og Rosenberg.
Læs reviewet her.


Esbjerg Kommune: Kursus for medarbejdere: Bliv bedre til at involvere og samarbejde med borgere!

Kursus for medarbejdere fra beskæftigelsesområdet: Borgerinddragelse og samskabelse på dagsordenen, rollen som facilitator og værktøjer til inddragelse en-til-en.


Gladsaxe Kommune: Kompetenceforløb om samskabelse på by- og miljøområdet

Kompetenceforløb for ca. 20 medarbejdere i by- og miljøforvaltningen i form af fire workshops. Forløbets formål var at styrke medarbejdernes ‘inddragelsesfaglighed’ og give dem redskaber til at analysere muligheder og udfordringer og tilrettelægge velovervejede inddragelses- og samskabelsesprocesser. Faglige oplæg, reflektion over egne cases med fokus på bl.a. rammesætning og design, rolle-udfordringer og  organisatorisk og ledelsesmæssig understøttelse af samskabende processer.


Ringsted Kommune: Netværk om borgerinddragelse

Netværk for ca. 20 medarbejdere på tværs af kommunens centre. I alt syv møder i løbet af et år: Faglige oplæg om borgerinddragelse og facilitering af dialog, erfaringer og cases, udvikling af fælles tjeklister og dialog med ledelsen om organisatorisk understøttelse af borgerinddragelse. Netværket fortsætter med kommunale tovholdere.


Odense Kommune: Netværk for en samarbejdsparat kommune

Netværk for medarbejdere på tværs af forvaltninger for at understøtte kommunens civilsamfundsstrategi. Fælles sprog og begreber om frivillighed og samskabelse, besøg i forskellige dele af forvaltningen og refleksion over konkrete erfaringer med og udfordringer i samarbejde med civilsamfundet og hvordan de kan håndteres.


Vejdirektoratet: Kursus i bedre borgermøder

Endags kursus for udvalgte medarbejdere om bedre borgermøder. Oplæg, cases og fælles refleksion om udvikling af bedre borgermøder i Vejdirektoratet.


Vi tilbyder:

Back To Top