Skip to content

Workshops og foredrag

Eksempler

Eksempler

Webinar og talk på naturmødet om kvashegnsprojektet – set i et større perspektiv

Oplæg på Circular Economy Beyond Waste-webinar om ‘Nye tilgange og roller i den grønne omstilling’ og talk i Nordværks telt på naturmødet. Begge dele om renosyds kvashegnsprojekt set i et større perspektiv – samskabelse og brobygning.

Gladsaxe Kommune, morgenmøde i By- og Miljøforvaltningen

Inspirationsoplæg for 50 medarbejdere og chefer om ‘Samskabelse – muligheder og udfordringer’

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Komune – oplæg om ‘demokratisk fornyelse – hvorfor og hvordan?

Oplæg og dialog med kommunalbestyrelsen: Hvorfor er der behov for demokratisk fornyelse? Hvilke tendenser ser vi i ind- og udland? Hvad kræver det? Dilemmaer og opmærksomhedspunkter.

SygtStærk – oplæg om ‘Samskabelse på dagsordenen – inspiration’

Oplæg og dialog med medarbejderne i initiativet SygtStærk, der udvikler indsatser for og med unge med alvorlig sygdom.

Plan 22+ webinar ‘Hvordan gør vi den grønne omstilling til en fælles indsats’

Webinar for 70 deltagere med afsæt i bogen ‘Klima, demokrati og samskabelse’. Se video fra webinaret 

Herning Kommune, politisk arbejdsgruppe om ‘Nye veje, nye roller’

Virtuelt oplæg og dialog med politisk arbejdsgruppe om ‘Nye veje – nye roller. Inspiration til  nye veje at gå’

Albertslund Kommune, Udviklingsdag – oplæg om borgerdialog og samskabelse

Oplæg og dialog med 50 ledere og medarbejdere fra Albertslund Kommune om ‘borgerdialog og samskabelse – Inspiration til nye veje at gå’

Frederiksberg Kommune, Trafik og Byrum – oplæg om borgerinddragelse

Oplæg og dialog om ‘borgerinddragelse – hvorfor og hvordan?’

Billund Kommune, Plan- og Kulturudvalget – borgerinddragelse i VE

Oplæg og dialog ‘Fra NIMBY til YIMBY?’ om borgerinddragelse i lokale energifællesskaber.

KKR Sydjylland – samarbejde med borgere og lokalsamfund

Samarbejde med borgere og lokalsamfund – oplæg og dialog med kommunaldirektører i Region Syd.

Hedensted Kommune – oplæg på minikonference om forpligtende fællesskaber

Oplæg og dialog om ‘Samskabelse med borgere’ for 100 medarbejdere fra Vækst, Teknik og Fællesskab i Hedensted Kommune.

Lyngby-Taarbæk Kommune, Tema Torsdag –  oplæg og dialog

Oplæg om ‘Bæredygtighed og borgerinddragelse’ om demokrati og styringsperspektiver på klimaudfordringerne, NIMBY og om at samskabe klimatiltag med borgere. Oplæg og dialog med 40 medarbejdere.

Sundhedsstyrelsen, Enhed for Ældre og Demens – oplæg og facilitering

Oplæg om ‘Samskabelse og samarbejde på tværs – hvorfor og hvordan?’ for 30 medarbejdere på enhedsseminar, dialog og facilitering af reflektioner over udvikling af egen praksis.

Oplæg og Virtuelt oplæg, IDA Lederforum

‘Samskabelse – hvilken ledelse kræver det?’ Virtuelt oplæg og dialog med medlemmer af IDA. Se en optagelse af oplæg og dialog her på IDAs hjemmeside

Oplæg for netværk i Københavns Kommunes Teknik & Miljøforvaltning:

Oplæg og dialog om ‘Klima, demokrati og samskabelse – kommunen som katalysator’ for 50 medarbejdere

Seminar for Teknisk Forvaltning, Rødovre Kommune: Borgerinvolvering og samskabelse

Oplæg for 30 nøglemedarbejdere og ledere og facilitering af dialog og øvelser om borgerinddragelse.

Aktionsuniversitetet, fordybelsesfredag

Virtuelt oplæg og dialog om ‘Transformationer på kanten af demokratiet. Kan vi løse komplekse udfordringer med borgersamlinger?’

Udvalget for Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget, Lolland Kommune

Oplæg og dialog om ‘Borgerinddragelse – hvorfor og hvordan?’ til brug for udvalgets strategiske arbejde.

Innovasjonshøjskolen, Norge

Oplæg og dialog med 20 medarbejdere og ledere fra norske kommuner om ‘Demokratisk innovation – danske tendenser og erfaringer

Forløb om strategisk byledelse under DAC – oplæg for planchefer

Oplæg om ‘borgerinddragelse i byens udvikling’ for et hold af planchefer på DAC uddannelse i strategisk byledelse.

Fanø Kommune – oplæg og dialog med byrådsudvalg om demokratisk fornyelse

Oplæg om ‘demokratisk fornyelse og nye former for borgerinddragelse’ for direktion og politisk udvalg på Fanø. Facilitering af dialog om behov for demokratisk fornyelse på Fanø.

Aarhus Kommune – masterclass for medarbejdere og ledere i Teknik og Miljø

Oplæg og dialog med 50 deltagere om ‘Borgerinddragelse i byens udvikling – aktuelle tendenser og erfaringer’

Roskilde Kommune – landsbyrådenes dag

Oplæg og dialog med 50 landsbyrødder og kommunalpolitikere fra Roskilde Kommune om ‘Lokalt samarbejde om den grønne omstilling – hvad skal der til?

KADK – oplæg på diplomuddannelsen Designbaseret samskabelse og ledelse: Samskabelse set fra helikopteren

Oplæg og dialog med studerende på diplomuddannelsen om samskabelse på dagsordenen – fra et styringsperspektiv. Konkrete eksempler – og hvad kræver det at lede samskabelse?

INCLUDE-arrangement, Lillestrøm, Norge: Medvirkning og samskaping i klimaarbeidet

Oplæg for 50 deltagere fra norske kommuner og organisationer om kommunen som katalysator for borgernes klimaengagement med danske eksempler på samskabelse af klima- og naturinitiativer. Deltagelse i paneldiskussion med forskere og kommunale medarbejdere.  Se film fra arrangementet her

EU Life projekt Circular Economy Beyond Waste: Kan vi samskabe den grønne omstilling – og hvad kræver det?

Oplæg og dialog for netværk af medarbejdere, der arbejder med affald og genanvendelse.

DMs dialogforum om embedsmænd i kommunerne – pres på fagligheden. Oplæg om fagligheden under pres: At navigere i forhold til borgerne

Oplæg og dialog med dialogforum under DM om tendenser i den offentlige styring, hvad det betyder for borgerkontakt og -inddragelse og hvilke krav det stiller til medarbejdernes  faglighed

Efterårsseminar for Kulturhusene i Danmark. Oplæg om: Samskabelse og borgerinddragelse som succesparameter

Hvilke parametre kan man bruge til at måle succes i kulturhuse? Oplæg om samskabelse – hvad er det, hvad skal der til for at lykkes og hvilken værdi kan det skabe?

Energistyrelsen, temadag om lokal opbakning til VE-anlæg på land: Oplæg: Borgerinddragelse i VE-anlæg – hvad siger forskningen?

Oplæg for interessenter inden for vedvarende energi om borgerinddragelse i klimatiltag – hvad er på spil? Hvad handler lokal modstand om? NIMBY (Not In My BackYard)? og Hvad skal der til for at få borgerne som medspillere?

Svenske Kommuner & Regioner (SKR), netværk for medarbejdere: oplæg om borgerinddragelse i danske kommuner

Status på borgerinddragelse i danske kommuner, nye tendenser og metoder – og eksempler og erfaringer med at inddrage ‘dem, der er svære at nå’

Næstved og Faaborg-Midtfyn Kommuner: Samarbejdsworkshop om lokal udvikling

Facilitering af samarbejdsworkshop i to forskellige kommuner for lokalråd, forvaltere og politikere med det formål at udvikle gensidig forståelse og idéer til, hvordan samarbejde og dialog om lokal udvikling kan styrkes.

Oplæg om samskabelse for nordiske kirke-frivillige

Samskabelse – hvad er det – og hvordan er det relevant for kirken? Oplæg og dialog på konference for ca. 100 frivillige fra kirkelige sammenhænge i  tre nordiske lande.

Solrød Kommune, åben temaaften

Oplæg om ‘Demokratisk fornyelse – hvorfor og hvordan?’ for interesserede borgere og politikere i Solrød. Temaaften arrangeret af borgerlisten Vores Solrød i Solrød Kommune.

Glostrup Kommune, Center for Borger og Arbejdsmarked

Oplæg for 80 medarbejdere i Center for Borger og Arbejdsmarked om det gode borgersamarbejde – hvordan kan man møde borgerne med et samskabende mindset? Dialog og gruppearbejde om medarbejdernes erfaringer og ‘tavse viden’

Klimadialog arrangeret af Concito og Rambøll (webinar)

Oplæg for 200 deltagere om dilemmaer og muligheder i borgerinddragelse i den grønne omstilling.

Folkehelsekonference, Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Norge: Samskabelse af velfærd

Oplæg for 250 ledere og medarbejdere fra folkesundhedsområdet om muligheder og faldgruber i samskabelse af velfærd. Begrebsafklaring, danske eksempler til inspiration og barrierer – og hvad skal der til for at lykkes?

Fællesskabsby – oplæg om samskabelse på godt og ondt

Oplæg og dialog om samskabelse på godt og ondt for projektgruppen i Fællesskabsby. Med inspiration fra den britiske by,  Frome,  vil boligselskabet DAB, Komiteen for Sundhedsoplysning og Ringsted Kommune styrke de lokale fællesskaber med borgerne som vejvisere.

Områdefornyelserne i Københavns Kommune – afslutningsseminar for Områdefornyelse Nordvest

Forberedelse og facilitering af seminar for 30 medarbejdere i områdefornyelserne. Oplæg og dialog om ‘Samskabelse og Demokratiske fornyelse – aktuelle tendenser’ og om ‘Evaluering af Områdefornyelse Nordvest: Hvilken værdi har den skabt?’

Oplæg på konference om ‘Samskabelse i strategi og praksis’

Key note oplæg om ‘Samskabelse af velfærd – muligheder og faldgruber’ for 80 deltagere på konference i Aarhus arrangeret af Nordisk Netværk for Voksnes Læring.  Desuden workshop om samskabelse i kirken. Læs artikel om konferencen her

Dragør Kommune – oplæg på lederdag: ‘Borgersamarbejde – hvordan bliver vi bedre?’

‘Borger-samarbejde – hvordan bliver vi bedre?’ Temadag om organisatoriske pejlemærker for alle ledere i Dragør Kommune. Fagligt oplæg om at lede inddragelse og samskabelse. Interview om lokale eksempler og fælles reflektion om erfaringer med at lede inddragende processer.

KLs netværk for sekretariatschefer – oplæg: ‘Borgerinddragelse helt aktuelt’

Virtuelt fagligt oplæg for ca. 80 sekretariatschefer i KLs netværk om ‘Borgerinddragelse helt aktuelt’: Hvorfor er borgerinddragelse højt på dagsordenen? Hvad rør sig aktuelt – i DK og internationalt? Hvad er de største udfordringer – og gode råd til arbejdet med borgerinddragelse.

Sorø Kommune – oplæg og reflektion om digital inddragelse

Oplæg for deltagere i kommunens digitale tænketank om ‘Demokratisk fornyelse – digital borgerinddragelse’. Fagligt oplæg om internationale erfaringer med digitale inddragelsesformer og reflektion over muligheder og faldgruber ved digital inddragelse i Sorø Kommune.

Netværk for offentlig ledelse (F5) – oplæg om demokratisk fornyelse

Oplæg og dialog om ‘Demokratisk fornyelse – erfaringer og metoder fra fire byer’ for ledere fra offentlige organisationer.


Helsingør Stift: Seminar for provster om samskabelse i folkekirken

Oplæg for alle provster i Helsingør Stift om ‘Samskabelse – hvordan er det relevant for folkekirken?’  Facilitering af dialog om erfaringer og muligheder for at arbejde mere samskabende i kirken.

Constructive Institute:

Virtuelt  oplæg: ‘Hvem vil ikke gerne inddrage borgerne?’ – fagligt oplæg og dialog med  journalister, der arbejder med konstruktiv og inddragende journalistik.

Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Virtuel afklarings-workshop om ‘Slip hjemmeplejen Fri’

KADK, Diplom-modul i designledelse:

Oplæg om ‘Samskabelse set fra helikopteren’

Vordingborg Kommune:

Oplæg for kommunens chefgruppe: ‘At arbejde samskabende: Hvad går det ud på og hvilken ledelse kræver det?’

Samtale salon på KLs kulturkonference 2020 (digitalt):

Kultur er noget, vi skaber vi sammen – bidrag til diskussion om samskabelse på kulturområdet.

Oplæg om bruger- og borgerinddragelse på efteruddannelseskursus i konstruktiv journalistik på DMJX:

Alle vil gerne inddrage brugerne – det er bare ikke så nemt som det lyder. Oplæg om inddragelses-bølgen og muligheder og faldgruber i inddragende journalistik.

Oplæg på kursus for præster og organister, Roskilde Stift:

Samskabelse – fagprofessionelle i nye roller. Oplæg og dialog om, hvordan et samskabende mindset kunne se ud i kirken.

Inspirations-workshop for udviklings-netværk, Egedal Kommune:

Borgerinddragelse – nye tendenser og metoder. Inspiration til at udvikle jeres praksis.

Inspirationsoplæg på udviklingsdag for Sundhedsstrategisk Ledelse, Randersklyngen :

Oplæg og dialog med 70 ledere om patient empowerment i et samskabelsesperspektiv – hvad skal der til? og hvad kan stå i vejen?

Lederforum, Hvidovre Kommune: Hvordan bliver vi bedre til at lede samskabelse?

Oplæg og workshop for 90 ledere på Hvidovre Kommunes lederforum om at lede samskabelse: Et vidensperspektiv, et praksisorienteret perspektiv og et politisk perspektiv

Kerteminde Kommune, Borgerinddragelsesudvalget:

Borgerinddragelse og samskabelse – nye tendenser.
Foredrag og facilitering af Borgerinddragelsesudvalgets borgermøde om udvikling af nærdemokrati i Kerteminde Kommune

Køge Kommune: Samskabelse – hvad skal der til for at lykkes?

Oplæg og dialog med 30 medarbejdere fra Stab og Kultur, Køge Kommune

Silkeborg: Danmarks bedste nærdemokrati :

Hvordan kan det blive endnu bedre?
Design og facilitering af event på Folkemødet i Silkeborg

Sund By Netværkets fællesmøde:

Samskabelse – hvad skal der til for at lykkes?
Oplæg og dialog med chefer og medarbejdere fra kommuner om samskabelse af sundhed.

Konferencen Fremtidens Kommuner, Arendal, Norge:

At lede samskabelse – muligheder og faldgruber. Oplæg for 400 ledere fra norske kommuner. Se video på youtube

Oplæg på national innovationskonference arrangeret af det islandske finansministerium, Reykavik, Island:

Co-creation – a way to collaborate with citizens on better solutions

Samskabelses-workshop, Reykavik, Island:

How can life quality of citizens be improved through co-creation? Workshop for 40 kommunale ledere og medarbejdere fra islandske kommuner om samskabelse i teori og praksis

Oplæg på møde i samskabelsesnetværket, Silkeborg Kommune:

Samskabelse, demokrati og magt – og hvordan inddrager vi dem, der er ‘svære at nå’?

Temamøde for byrådet, Næstved Kommune:

Workshop om borgerinddragelse med oplæg og dialog.

Oplæg på SDU-konference om samskabelse af sundhed mellem lokalsamfund og kommuner:

Samskabelse – bedre samarbejde mellem kommuner og lokalsamfund?

Oplæg på netværksmøde for konsulenter, Horsens Kommune:

Hvordan kan vi nytænke dialog og samarbejde med borgere og andre interessenter.

Seminar på konference for danske ældreråd:

Hvad er på spil, når kommuner vil samskabe med borgerne?

Oplæg om borgerinddragelse for strategisk chefforum, Næstved Kommune

Borgerinddragelse og samskabelse – begreber og fælles sprog. Dilemmaer og aktuelle tendenser og de fire H’er i borgerinddragelse.

Demensvenligt Nordsjælland: Kan vi styrke borgernes perspektiv ved at samskabe?

Oplæg og workshop for demenskoordinatorer og frivilligcentre om at få samarbejde med og omkring demente til at lykkes.

Workshop for Regionsrådet i Region Syddanmark om borgerinddragelse

Foredrag om borgerinddragelse: Muligheder, udfordringer og dilemmaer. De fire centrale H’er og eksempler på nytænkende borgerinddragelse. Input til dialog i Regionsrådet om, hvad politikerne ønsker at inddrage borgerne i – og med hvilket formål samt hvem skal inddrages og hvordan.

Oplæg: Borgerinddragelse – fra skåltaler til reelt demokrati?

Oplæg om inddragelse og samskabelse i det grønne på Park- og Naturforvalternes vintermøde ‘Kampen om pladsen’

Oplæg på master- og diplom-uddannelser om samskabelse og ledelse af samskabende processer

Master i Sundhedsfremme, RUC. Diplom i ledelse, Professionshøjskolen Absalon. Master i Socialt Entreprenørskab, RUC.

Viborg Kommune: Workshop om bedre borgermøder

Workshop for ledere og medarbejdere i Teknik & Miljø om borgermøder: Hvilke gode og mindre gode erfaringer har vi? Hvilke greb skal der til? Hvordan kan vi udvikle vores praksis i retning af mere samskabende møder med borgerne?

Viborg Kommune: Oplæg: Samskabelse i praksis

Foredrag for medarbejdere i Teknik & Miljøforvaltningen om at arbejde med et samskabende mindset – også i myndighedsrollen

Odsherred Kommune: Oplæg for borgerpanelet

Oplæg ‘Samskabelse – hen imod et stærkt civilsamfund’ for 50 borgere og lokalpolitikere. Dialog om demokratiformer, samskabelse og lokal udvikling.

Demokratidagene, Göteborg, Sverige

Foredrag om ‘Nye veje i borgerdialog’ for 250 medarbejdere, ledere og politikere fra Göteborg Kommune

Ny Kristianstad Kommune, Norge

Oplæg for 150 medarbejdere og ledere i den sammenlagte kommunes område for Kultur, frivillighed og indbyggerdialog om ‘Borgerdialog – muligheder og faldgruber’

Stavanger Kommune, Norge, Helse & velferd

Oplæg for 40 medarbejdere på studietur i København: Samskabelse i danske kommuner – muligheder og faldgruber

Konference, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Workshop for 60 ledere fra folkekirken: ‘Samskabelse som samfundstendens – er det relevant i folkekirken?’

Hillerød Kommune, § 17.4. udvalget om Borgerinvolvering

Oplæg om de fire H’er i borgerdialog: Hvorfor, hvem, hvornår og hvordan på udvalgets temadag.

Solrød Kommunes lederkonference: ‘At lede udad’

Oplæg og workshop for 7o ledere på kommunens lederkonference om ‘at lede udad – borgerinddragelse og samskabelse’.

Vallensbæk Kommune, Økonomi og Indkøb: ‘Borgerinddragelse og samskabelse – i Økonomi og Indkøb’

Workshop for medarbejderne om forskellige former for borgerinddragelse – og hvordan de kunne være relevante i deres arbejde

Youth Dialogues, konference i Stockholm arrangeret af bl.a. Nordisk Råd:

Panel-diskussion: Co-creative dialogue with young people – navigating through hurdles and possibilities. Ekspert-bidrag om forskelle på inddragelse og samskabelse, design af meningsfulde dialoger med unge og eksempler på opsøgende inddragelse af unge og andre grupper, som er ‘svære at nå’

Langeland Kommune: ‘Borgerinddragelse – nye tendenser’

Oplæg på møde for byrådsmedlemmer og borgere som startskud til nedsættelse af et § 17-4 udvalg om borgerinddragelse

Vesthimmerlands Kommune: ‘Borgerinddragelse og samskabelse – nye tendenser’

Oplæg på inspirationsmøde for kommunens § 17-4 udvalg om borgerinddragelse og inviterede borgere

KL temadage: ‘At udvikle politik sammen med borgerne – hvad kræver det af jer som medarbejdere?’

Oplæg og dialog med medarbejdere på tværs af kommuner, som arbejder med at inddrage borgere i sundhedspolitikker

Konference: Improving Democracy through dialogue and participation, Stockholm

Oplæg og paneldebat på konference for 200 internationale deltagere om erfaringer med borgerinddragelse og samskabelse i Danmark

6-by konference, Århus: Samskabelse – hvilken ledelse skal der til?

Oplæg for ledere og medarbejdere fra Danmarks 6 største byer på konference om det specialiserede børne-område.

Handicap 2018 konference arrangeret af COK og Socialstyrelsen: Kan vi styrke borgernes perspektiv gennem samskabelse?

Foredrag for 160 ledere og medarbejdere fra kommunale handicapforvaltninger.

Masterstudie i Ledelse, Innovation og Demokrati, Høgskolen i Sør-øst Norge: Samskabelse som fortælling og praksis

Oplæg og diskussion med 20 ledere fra norske kommuner om samskabelse udfra et kritisk blik på den danske samskabelsesdagsorden

Sammen om byen, Københavns Kommune: ‘Hvordan inddrager vi dem, der er ‘svære at nå’?’

Oplæg for 80 medarbejdere fra Københavns Kommune om mangfoldig borgerdialog – hvad er svært – og hvordan kan vi gøre i praksis?

Esbjerg Kommune, Lokalrådskonference: Samskabelse – bedre samarbejde eller varm luft?

Oplæg for 70 lokalrådsrepræsentanter om samskabelse i en lokal kontekst

Frederikshavn Kommune, lederudviklingsforløb: At lede samskabelse – muligheder og faldgruber

Foredrag og dialog med 40 kommunale ledere

Aarhus Kommune, oplæg: Hvordan skaber vi værdi med samskabelse?

Oplæg og dialog med 120 medarbejdere på tværs af magistrater i Aarhus Kommune

Professionshøjskolen Absalon, workshop

Hvordan kan vi måle værdien af samskabelse? Workshop for kommunale ledere og medarbejdere om måling og dokumentation af samskabelse

Skanderborg Kommune

Workshop om bedre borgermøder for ca. 30 medarbejdere: Oplæg, dialog og fælles reflektion om udvikling af bedre borgermøder i Skanderborg Kommune.

UCC Videreuddannelse, workshop

Workshop for undervisere på UCCs videreuddannelse for pædagoger m.v.: Samskabelse – fra ambition til praksis.

Aalborg Kommune, dialogmøde

Oplæg for politikere og frivillige foreninger: Samskabelse – en vej til at udvikle velfærden sammen med borgerne? Dialog og paneldebat om frivillighed.

Arbejdsmarkedschefer i Region Syd, oplæg

Oplæg og dialog for arbejdsmarkedschefer om samskabelse og muligheder og forhindringer ift. at udvikle beskæftigelsesindsatsen i en mere samskabende retning

Ringsted Kommune: Temamøde for byrådet

Hvordan skaber man gode vilkår for borgerinddragelse? Oplæg og dialog på temamøde for byrådet om borgerinddragelse Netværk af frivilligkonsulenter, workshop

’Når kommuner leder samskabelse – muligheder og faldgruber’

Oplæg og dialog med netværk af kommunale frivilligkonsulenter under Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Vi tilbyder:

Back To Top