Skip to content

Demokratisk innovation: Vores stemmer

I samarbejde med tre kommuner har Mandag Morgen lanceret initiativet Vores Stemmer for at revitalisere det lokale demokrati. Idéen er at afvikle en række borgermøder, hvor 200-500 tilfældigt udvalgte borgere i en bestemt kommune mødes for at udvikle løsninger på en kommunal udfordring

Back To Top