Skip to content

Det er ikke borgerne, den er gal med!

Indlæg af Anne Tortzen i magasinet Miljø & Teknik om, hvordan modvind kan vendes til medvind, når det gælder borgerinddragelse:  Skrot NIMBY (Not In My Back Yard)-fortællingen og idéen om, at det er borgerne, der er noget galt med! Som kommunal medarbejder eller politiker kan du selv gøre meget for at få borgerne som samarbejdspartnere – og derved skabe medvind til lokale planer og initiativer

Back To Top