Skip to content

Fif til at lede samskabelse

Væksthus for Ledelse har undersøgt, hvad der skal til for at lede samskabelse. Publikationen ‘Ledelse af samskabelse’ bygger bl.a. på analyser af vellykkede samskabelesesforløb i kommuner og regioner.

Back To Top