skip to Main Content

01 | 2023

Ny bog om wicked problems

Open source bog om 'wicked problems' af den den australske forsker, Brian Head. Bogen går i dybden med, hvad der kendetegner 'vilde problemer' og diskuterer en række forskellige tilgange til at håndtere dem gennem policy. En god og grundig indføring i et begreb, som er på dagsordenen for tiden.

01 | 2023

Systemforandringer gennem collective impact – eksempelsamling

Fremtidens bæredygtige landskaber, Hjem til alle og DK 2020. Det er tre eksempler på indsatser, som Realdania har igangsat for at håndtere komplekse udfordringer og forandre systemer. Nu har Realdania udgivet en eksempelsamling, der rummer erfaringer og metodiske greb fra i alt syv indsatser, der alle benytter sig af en 'collective impact' tilgang for at håndtere komplekse udfordringer som hjemløshed, klimaforandringer og inklusion.

01 | 2023

Gode råd til klimalederskab

Klimakrisen er din største krise! Det er hovedbudskabet i denne rapport, som udfolder ti principper for lederskab og indeholder en række forskningsmæssige bud på, hvilken ledelse, klimakrisen kalder på. Rapporten er udarbejdet af Lederne i samarbejde med den strategiske tænketank Navigating 360.

01 | 2023

Unge og demokrati – status 2022

Dansk Ungdoms Fællesråd har igen i 2022 taget temperaturen på unges demokratiske deltagelse. DUF har afdækket de unges deltagelse i politik og foreninger samt deres holdninger til vigtige politiske spørgsmål og deres demokratiske selvtillid og tillid til de demokratiske institutioner. Klima og unges trivsel står øverst på dagsordenen hos de unge. Samtidig tegner undersøgelsen et billede af en generation, der er aktive og engagerede, men har relativt lav politisk selvtillid.

01 | 2023

Lad missionen sætte retningen

Vores samfund står over for komplekse udfordringer, som vi bedst håndterer gennem formålsdrevet design. I hvert tilfælde ifølge den svenske stats innovationsbureau, Innova, der har samlet begreber, metoder og cases på missions-drevet innovation i guiden 'Designing missions'. Dansk Design Center har undersøgt arbejdet med formåls-drevet innovation i danske organisationer. Resultaterne er samlet i rapporten 'Mission-oriented innovation - needs assesment survey'.

01 | 2023

Vilde problemer og vilde løsninger – ny publikation

Vilde problemer er på dagsordenen for tiden. I denne publikation kommer Center for Offentlig-Privat Innovation med bud på tre former for innovation, der er brug for i arbejdet med vilde problemer, nemlig radikal innovation, systeminnovation og missions-orienteret innovation. Desuden rummer rapporten konkrete cases og bud på, hvad der skal til for at skabe 'vilde løsninger'.

01 | 2023

Vær med i et fagligt netværk om samskabelse!

Nyt år - ny inspiration? Nu har du mulighed for at blive medlem af Center for Borgerdialogs faglige netværk om samskabelse og samarbejde på tværs og få ny viden, inspiration og sparring fra kolleger i andre kommuner og organisationer. En deltager siger: ”Det er bare livgivende – nogen gange kan jeg køre
sur i at være alene med min faglighed – der hjælper netværket mig til at overleve”.

12 | 2022

Verdensmål: Topledelsen er fuldstændig afgørende for at lykkes!

Hvordan kan kommunerne bruge verdensmålene til at løfte det lokale arbejde med bæredygtighed? Det kaster en ny PhD afhandling fra Roskilde Universitet lys på. Det korte svar er: Et tydeligt og vedholdende fokus fra den øverste ledelse – og mere intern samskabelse på tværs af hierarkier. CfB har interviewet Jannik Egelund om, hvad der skal til for at få verdensmålene til at leve.

12 | 2022

Podcast om nærdemokratiske tendenser i Danmark – og Norden

I dette afsnit af podcasten 'Demokratiresan', 'Utblik mot Danmark' taler Anne Tortzen med kolleger i SKR (det svenske KL) om aktuelle tendenser inden for nærdemokrati, samskabelse og borgerinddragelse i danske og svenske kommuner. En hovedpointe er, at det interne arbejde med at udvikle kompetencer og ledelsesformer er et vigtigt sted at tage fat. Og at frontlinjemedarbejdernes arbejde er centralt.

11 | 2022

Guidelines for borgerinddragelse

Som led i arbejdet med at understøtte åben og transparent styring i medlemslandene har OECD har udarbejdet denne rapport med guidelines til borgerinddragelse. Rapporten tilbyder bl.a. en ti-trins guide til borgerinddragelse samt en række principper for god borgerinddragelse.
Back To Top