skip to Main Content

08 | 2022

Hvordan går det egentlig med det lokale samarbejde?

Landdistriktskoordinatorer, LUP-indsatser og særlige politiske udvalg med ansvar for landdistrikter og lokaldemokrati. En ny analyse fra Center for Borgerdialog har undersøgt samarbejdet mellem kommunen og landdistrikterne i seks kommuner - set fra både lokalråd, forvaltere og politikere: Hvad lykkes godt? Hvilke udfordringer er der? Og ikke mindst: Hvad skal der til for at styrke samarbejdet?

08 | 2022

CfB bidrager til ny bog om ledelse af offentlig innovation

'Demokratisk innovation gennem stedbaseret samskabelse' hedder det kapitel, Anne Tortzen har skrevet sammen med Annika Agger i den nye bog om ledelse af offentlig innovation. I kapitlet undersøger de et aktuelt eksempel på stedbaseret samskabelse, nemlig Få det fikset, som er et borgerbudget-initiativ i Kalundborg Kommune. Kapitlet analyserer potentialer og udfordringer i kommunens dobbelte ambition om på én gang at opnå demokratisk og organisatorisk innovation gennem Få det fikset projektet.

08 | 2022

Når lokalsamfundet tager over

I Storbritannien ser vi en decentraliserings-bølge, hvor lokalsamfund overtager og driver deres lokale 'assets', fx i form af lokale faciliteter, bygninger og pladser. Ligesom virksomheder drevet af lokalsamfundet bliver mere almindelige. I rapporten 'People shaping places, places shaping people: The role of community asset ownership undersøger Institute for Community Studies fordele og ulemper.

08 | 2022

Aktuel undersøgelse: Lokaldemokratiet og borgerne

VIVE har undersøgt, hvordan borgernes syn på lokaldemokratiet har udviklet sig i perioden 2001-2021. Konklusionen er, at der – til trods for store omvæltninger i form af fx en omfattende strukturreform, en finanskrise og en pandemi – har været en høj grad af stabilitet i borgernes syn på det lokale demokrati igennem de sidste 20 år.

07 | 2022

Interview om lokaldemokrati i Danske Kommuner

I forbindelse med et tema om lokaldemokrati har Danske Kommuner interviewet Anne Tortzen om status på borgerinddragelse i de danske kommuner, særligt i konfliktfyldte sager.

05 | 2022

Ny artikel: ‘Co-production on the inside’

I denne artikel undersøger Anne Tortzen og Annika Agger, hvordan 'frontline samskabere' i en dansk kommune italesætter og arbejder med samskabelse - og hvordan styring, ledelse og organisering påvirker deres arbejde. Artiklen er netop udkommet i tidsskriftet Local Government Studies.

05 | 2022

Engelske rapporter om community power

To nye rapporter om betydningen af civilsamfundet og hvilken forskel, lokale frivillige kan gøre.
En ny rapport fra The Young Foundation har undersøgt betydningen af community leaders - og hvad der skal til for at understøtte dem.
Mens forskere fra Bristol University har undersøgt civilsamfundets rolle og betydning i Bristol under corona og hvad vi kan lære af det.

05 | 2022

Kortlægning af lokalrådenes arbejde

Lokalråd, borgerforeninger og andre lokalsamfundsforeninger spiller en vigtig nærdemokratisk rolle - særligt i kommuner med mange landdistrikter. Forskere fra SDUs Center for Landdistriktsforskning har i rapporten 'Lokale med på råd og borgere i forening' set nærmere på lokalrådenes rolle og kortlagt deres udbredelse, karakteristika, aktiviteter og samarbejde.

05 | 2022

Sverige tager temperaturen på det lokale demokrati

I en ny rapport undersøger det svenske demokratiråd, hvordan det står til med det lokale demokrati i vores broderland. Dagsformen er nogenlunde, men det svenske lokaldemokrati står over for mange af de samme udfordringer som vi oplever i Danmark. Der er brug for både institutionelle reformer og nye strategier og arbejdsmåder både hos de politiske partier og kommunerne, konkluderer rapporten

05 | 2022

Kortlæging af det digitale civilsamfund

Danskerne forsamles i tusindvis af borgerdrevne Facebookgrupper, hvor de debatterer alt fra børnepasning og sundhed til lokal byudvikling og
rigsretssager. Et omfattende og mangfoldigt digitalt civilsamfund med over 5.000 grupper på Facebook, der tilsammen har mere end 20 millioner medlemskaber. Analyse & Tal har i samarbejde med Trygfonden kortlagt det danske landskab af ”digitale medborgerhuse”.
Back To Top