Skip to content

Facilitering er nøglen

Det er muligt at opnå både effektivitet og demokratisk kvalitet i samskabende processer – hvis de bliver faciliteret rigtigt.

Det er hovedpointen i nyt speciale om samskabelse, som har undersøgt Alternativets Politiske Laboratorier. Sociolog Majken Mac sætter i specialet spørgsmålstegn ved, om det virkelig behøver være så vanskeligt at forene demokratisk kvalitet og effektivitet i samskabende processer.

I specialet ’Når mennesker skaber sammen – En undersøgelse af muligheder, begrænsninger og dilemmaer i samskabelse’ har hun undersøgt fire af Alternativets Politiske Laboratorier, der skulle bidrage til partiets udvikling af politik på så forskellige områder som fødevarer og landbrug, kunst og kultur, småbørnspolitik og byudvikling. Majken Mac ser de initiativer, som Alternativet og lignende partier i andre lande tager ift. at samskabe politik med borgere, som udtryk for en historisk proces i retning af en ny form for styring, som i højere grad overlades til borgerne selv.

Effektivt – eller demokratisk?
Ifølge Majken Mac er Alternativets Politiske Laboratorier en interessant samskabelsescase, fordi de rammer direkte ind i en kerne-udfordring, som forskningen også peger på, nemlig den indbyggede spænding mellem demokrati og effektivitet i samskabende processer:

-Alternativets Politiske Laboratorier er interessante, fordi de befinder sig i et spændingsfelt mellem parti og bevægelse: På den ene side et behov for som parti at udvikle en politik, som kan bruges i det klassiske, realpolitiske system på Christiansborg. På den anden side et ønske om som bevægelse at mobilisere og engagere borgere og andre interessenter i politikudvikling fra bunden og derved udvikle demokratiet. Her er det en stor udfordring at balancere mellem at levere et brugbart produkt og samtidig sikre en bred involvering, fastslår Majken Mac.

Facilitering kan mindske uligheden
I sit speciale viser sociologen, at modsætningen mellem effektivitet og demokratisk kvalitet, som forskningen ser som en stor udfordring i samskabelse, godt kan overkommes i praksis. Det handler om, at de samskabende processer skal faciliteres på en kvalificeret måde. Gennem facilitering er det muligt at mindske den sociale ulighed mellem deltagerne, som fx kommer til udtryk i forskelligt vidensniveau. Det er ligeledes muligt gennem facilitering af udjævne den magtmæssige ulighed mellem deltagerne.

Bro mellem forskning og praksis
I samme åndedræt kritiserer hun sociologiske forskere for at stoppe op, når de har påpeget de udfordringer, der er med social og magtmæssig ulighed mellem deltagerne – og ikke i tilstrækkelig grad forsøge at komme med løsninger på, hvad man så skal gøre. Det er ikke nok blot at konstatere, at der fx er tale om ulighed i samskabende processer – man må også give nogle anvisninger på, hvad der kan gøres ved det. Forskerne bør gøre mere for at bygge bro til praksis. Majken Macs budskab til praktikerne lyder således:

-Når man arbejder med samskabelse er det vigtigt at være tydelig på forberedelse, faglighed og facilitering. Det er helt afgørende for at det lykkes. Det kræver en faglighed – som fx giver sig udslag i, at man stiller spørgsmål som: Hvorfor vil vi gerne involvere folk? Hvad skal de have ud af det? Så man undgår, at det bliver det en legitimitetsøvelse, hvor man lige så godt kunne have afholdt en fokusgruppe. Majken Mac påpeger, at mange praktikere mangler de redskaber og den faglighed, der skal til, for at arbejde kvalificeret med samskabelse.

Præmis: Det er vanskeligt!
Majken Macs hovedpointe er, at der ligger et gigantisk potentiale i at skabe og udvikle politik sammen med borgerne. De Politiske Laboratorier fungerer rigtig godt som en slags ’demokrati-maskine’, der lykkes med at træne borgere i at formulere deres egne tanker og styrke deres demokratiske autoritet og bevidsthed. Men potentialet er i fare for at gå tabt, hvis vi ikke gør det ordentligt. Og hvad indebærer det så? Ifølge Majken Mac handler det bl.a. om bedre forventningsafstemning og bedre forberedelse.

– Allerførst er det vigtigt at indse, hvor vanskeligt det er – det er en præmis, som skal godtages som det første. Det kræver en om-programmering at stille sig åben overfor, at almindelige borgere ved helt vildt meget. De er som udgangspunkt kvalificerede til at deltage i debatten, hvis man rammesætter det ordentlig. Hvis man faktisk slipper kontrollen og stoler på, at de borgere, som er med, har relevant viden og erfaring, så kommer man meget længere. Og så skal vi blive bedre til forventningsafstemning – til at afklare, hvad formålet er med at vi er sammen i dag. Der ligger masser af værdi i selve processen – et entydigt produktfokus er ikke altid det mest givtige. Det kan være et fint formål at lære hinanden at kende og udveksle synspunkter, slutter Majken Mac.

Download specialet her

Back To Top