skip to Main Content

CfB udgivelser

Aktuel viden og debat om borgerinddragelse og samskabelse – fra CfB

Her har vi samlet bøger, artikler, videoer og podcasts, som CfB har forfattet eller medvirket i.

  • All
  • Bøger og artikler
  • Debatindlæg og interview
  • Film og radio

En kort og klar indføring i samskabelse

Kort og Godt om samskabelse i praksis handler om, hvordan organisationer bliver bedre rustet til at arbejde samskabende. Desuden tager Anne Tortzen og Manon de Jongh hul på de store spørgsmål: Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? og: Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund?

Hvordan kan vi undgå pseudo-inddragelse?

Debatindlæg af Anne Tortzen i NOAHs blad Nyt Fokus, som bl.a. handler om klima-borgertinget - og opsummerer internationale erfaringer med demokratisk fornyelse

Podcast: Nye digitale værktøjer skal hele den betændte borgerinddragelse

Borginddragelse via digitale platforme - hvad kan det? Hvad kan det ikke? Er det en vej til at hele den betændte borgerinddragelse? Hør podcasten fra morgen-DAC hvor leder af CfB, Anne Tortzen, diskuterer temaet med Terkel Kunding fra Furesø Kommune faciliteret af Lars Fjendbo Møller fra Dansk Arkitektur Center

Digitale kanaler inddrager flere borgere mere overfladisk

Interview med Anne Tortzen i KTC's blad Teknik og Miljø. Digital inddragelse: Nye grupper deltager, når inddragelsen er digital, men den demokratiske inddragelse risikerer at blive tyndere. Det viser erfaringer fra bl.a. Reykjavik og Barcelona med digital borgerinddragelse.

Kronik i Jyllandsposten: Samfundet og kirken har brug for hinanden

Kronik i Jyllandsposten af Anne Tortzen, Esben Thusgaard og Erling Andersen 'Corona har vist os hvor meget samfundet og folkekirken har brug for hinanden' - med afsæt i bogen 'Skabelse og samskabelse'.

Hvordan rimer kirke på samskabelse?

Ambitionen med bogen 'Skabelse og samskabelse', er at inspirere til en samtale om kirkens rolle i velfærdssamfundet. Bogens påstand er, at kirken kan spille en vigtig rolle ift. at løse komplekse udfordringer som ensomhed og mistrivsel. Samfundet har brug for en kirke, der tager aktiv del og vender sig udad. Bogen giver en række eksempler på, hvordan det kan gøres - ligesom den diskuterer, hvilke muligheder og faldgruber, der ligger i en mere samskabende kirke.

For kirken ligger der et stort potentiale i samskabelse

Roskilde Stifts blad har Interviewet med Anne Tortzen om samskabelse i folkekirken: Omverdenens interesse er en gave til kirken. Det giver kirken en chance for at genintroducere den åndelige og medmenneskelige dimension, som kan være underprioriteret i vores liv

Aktive borgere kræver mere indflydelse

Interview med Anne Tortzen om hovedpointer fra hendes nye bog 'Demokratisk fornyelse' i kommunen.dk.

Gode råd om borgerinddragelse i budget

Interview med Anne Tortzen i KLs nyhedsbrev, Råderum, med gode råd til at inddrage borgere i budgetprocessen.

By og Havn glemmer borgerne – debatindlæg i Politiken Byrum

Mange byer lider under et demokratisk underskud. Det gælder også København. Hvordan kan vi bruge erfaringerne fra Reykjavik, Glasgow, Amsterdam og Barcelona til at reparere på det?

Demokratisk fornyelse – videointerview

Hans Reitzel har lavet et video-interivew med Anne Tortzen om hovedpointer i bogen Demokratisk Fornyelse - byer, der går foran.

Klimatinget er fejlslagen demokratisk fornyelse

Debatindlæg fra Altinget. Ifølge Anne Tortzen er klimatinget, der aktuelt bliver kritiseret for at stå på et alt for snævert og svagt mandat, et skoleeksempel på, hvad der kan gå galt, når vi forsøger os med demokratisk fornyelse. 

Demokratisk fornyelse – hvad virker?

'Demokratisk fornyelse - byer der går foran' undersøger demokratiets krise - og hvad vi kan gøre for at løse den. Her kan du læse om erfaringer med demokratisk fornyelse i Reykjavik, Barcelona, Glasgow og Amsterdam. Bogen giver dig et indblik i de nyeste metoder, fx digital inddragelse, borgerbudgetter, borgersamlinger og borgerforslag.

Konflikt fører til vellykket borgerinddragelse

Hvis borgerinddragelse virkelig skal rykke, skal vi væk fra 'triviel' inddragelse - og i stedet tage fat på de påtrængende problemer - dem, hvor der er konflikter. Det er en af pointerne i mit indlæg i Altingets tema-debat om borgerinddragelse.

Oplæg om samskabelse, Norge

Konferencen Fremtidens Kommuner, Arendal, Norge. Se video med oplægget : At lede samskabelse – muligheder og faldgruber, som Anne Tortzen holdt for 400 ledere fra norske kommuner.

Grundbog om samskabelse

Anne Tortzens bog, som bygger på hendes PhD afhandling, giver dig en grundlæggende indføring i samskabelse og bud på spørgsmål som: Hvilken ledelse understøtter samskabelse? Hvad sker der med demokrati og magt i samskabelse – og hvordan kan man som offentlig medarbejder skabe gode vilkår for samarbejde?

Nyt review om værdi og måling af samskabelse

Vi samskaber på livet løs - men hvad kommer der egentlig ud af det?  Et nyt review af Anne Tortzen, Annika Agger og Charlotte Rosenberg gennemgår den internationale forskningslitteratur om værdi og effekt af samskabelse og beskriver forskellige tilgange til måling og dokumentation.

Panel-debat om borgerinddragelse

Perspektiver på borgerinddragelse: Hvor står vi lige nu? Worst case eksempler og spændende udviklinger?
Panel-debat fra konferencen 'Improving Democracy through dialogue and participation' i Stockholm, maj 2018.
Her diskuterer Anne Tortzen fra Center for Borgerdialog med internationale eksperter fra Sverige, Portugal og USA.

Rapport om understøttelse af det frivillige sociale arbejde

Sammen med forskere fra VIVE og RUC har Anne Tortzen fra Center for Borgerdialog undersøgt, hvordan det går med at understøtte det frivillige sociale arbejde - og hvordan det kan udvikles. Rapporten er udarbejdet for Socialstyrelsen og Børne- og Socialministeriet.

To nye bøger om samskabelse

Center for Borgerdialog har bidraget til to nye bøger om samskabelse, en dansk og en international. Begge bøger er antologier, der giver et aktuelt indblik i samskabelse både teoretisk og praktisk.

Sæt jer selv på spil!

Kronik af Anne Tortzen og Kristina Krüger Hansen i Danske Kommuner nr. 5 2018

Samskabelse handler om at kunne give slip

Interview med Anne Tortzen i Bibliotekarforbundets blad, Perspektiv, side 42-45

Samskabelse om lokal udvikling – Orientering P1

Lokal samskabelse: Hvad kan vi lære af den måde, borgere og kommune samarbejder på i Uldum, Hedensted Kommune? Interview med Anne i Orientering, P1, 10. november 2017

Samskabelse som fortælling og praksis – et kritisk blik på den aktuelle samskabelsesdagsorden

Artikel af Anne Tortzen udgivet i Udenfor Nummer – Tidsskrift for Forskning og Praksis i Socialt Arbejde, nr. 34,2017, side 6-13.

The ‘glass ceiling’ of collaboration: How invisible forms of power challenge co-production.

Konference-paper af Anne Tortzen præsenteret på NOPSA konference, 8.-11- august 2017, Odense.

Samskabelse i kommunale rammer – hvordan kan ledelse understøtte samskabelse

Ph.d. afhandling af Anne Tortzen forsvaret ved RUC, marts 2017. Afhandlingen undersøger samskabelsesinitiativer i tre danske kommuner og spørger: Hvad skal der til for at understøtte samskabelse ledelsesmæssigt?

Leading co-production: Three leadership styles and how they affect the quality and public value of co-production processes

Paper af Anne Tortzen præsenteret på PUBSIC Konferencen, 15.-17. November 2017, Lillehammer.

Overstyring tager livet af samskabelse

Artikel af Anne Tortzen i tidsskriftet Socialpolitik nr. 2, april 2017, side 22-26. Tidsskrift for Socialpolitisk Forening.

Bedrevidende kommuner bremser borgeres initiativer – interview

Interview med Anne Tortzen i DK.Nyt.

Nyt studie: Kommuner holder på magten, når de samskaber – interview

Interview i Altinget Civilsamfund med Anne Tortzen om hovedpointer fra hendes p.hd. project 'Samskabelse i kommunale rammer'

Trylleordet samskabelse bliver kvalt i styring – debatindlæg

Debatindlæg af Anne Tortzen i Avisen Kommunen, 20. november 2016

Her er lidt farve til det nye sort: Tre myter om samskabelse – debatindlæg

Debatindlæg af Anne Tortzen og Helle Hygum Espersen, KORA, på Den offentlige, September 2016.

Paneldebat om samskabelse på folkemødet – video

Video fra Holbæk Kommunes debat på Folkemødet 2015 om samskabelse, hvor Anne Tortzen deltog

Sammen skaber vi noget bedre – interview

Interview med Anne Tortzen i Magasinet Danske Kommuner, februar 2015, om samskabelsesbølgen i kommunerne.

Forskningsreview om co-production

Forskningsreview om co-production udarbejdet for University College Lillebælt af Annika Agger og Anne Tortzen, RUC

Leading co-production. Building a conceptual framework.

Paper af Anne Tortzen præsenteret ved IIAS Study Group on co-production, 8.-9. June, 2015, Nijmegen, The Netherlands.

When municipalities lead co-production. Lessons from a Danish case-study

Tidsskriftsartikel af Anne Tortzen. Udgivet i det finske tidsskrift Quarterly for Local Government Studies, Kunnallistieteellinen aikakauskirja, No. 4, 15.12.2015, p. 292-308.

Magt og afmagt i borgerinddragelse – bogkapitel

Kapitel af Manon de Jongh og Anne Tortzen i Foghsgaard, M.K. & Elmholdt, C. (red.) Magt i organisationer
Back To Top