Skip to content

12 | 2023

Hvem Hvad Hvor om klimaborgersamlinger

Borgersamlinger om klima spørgsmål vinder frem - både i Danmark og internationalt. Organisationen KNOCA (Knowledge Network On Climate Assemblies) giver et internationalt overblik og samler erfaringer og forskning. om klimaborgersamlinger. KNOCAS hjemmeside er et godt sted at blive opdateret om, hvor der bliver holdt borgersamlinger, hvordan de er tilrettelagt og hvad de fører til.

12 | 2023

Er en lokal folkeafstemning svaret?

Er folkeafstemninger svaret, når det lokale repræsentative demokrati mister legitimitet? VIVE har undersøgt erfaringerne med borgerdrevne lokale folkeafstemninger fra bl.a. Sverige, Tyskland, Schweiz og USA. Resultaterne er interessante, men ikke entydige - der findes mange forskellige modeller og erfaringer. Og mange andre måder at styrke det lokale demokrati på.

12 | 2023

Inspiration fra Sverige: Deltagelsestrappe og samfundskontrakt

Deltagelsestrapper og lokale samfundskontrakter. Med to nye udgivelser dykker Sveriges KL, SKR ned i centrale begreber inden for borgerinddragelse og samskabelse. 'Delaktighetstrappan' beskriver forskellige modeller for deltagelse, mens 'Lokala samhällskontrakt' sætter perspektiver på lokalt samarbejde om at løse komplekse udfordringer.

12 | 2023

Nye ideer til klima-inddragelse

Borgerinddragelse i den grønne omstilling kan modvirke kortsigtede beslutninger og populisme - og styrke legitimiteten af de politiske beslutninger. Men der er brug for mere og bedre inddragelse. I denne rapport fremlægger den engelske tænketank Nesta en række idéer til, hvordan borgerdialogen om den grønne omstilling kan styrkes. Blandt andet ved at oprette en særlig borgerinddragelsesenhed.

12 | 2023

Digitalt socialt arbejde virker!

Ny rapport fra Landsforeningen af Væresteder dykker ned i de erfaringer med at lave socialt arbejde digitalt, som opstod under corona. Undersøgelsen viser, at der kan være masser af værdi i digitale mødesteder - og for nogle er det den eneste mulighed for samvær - også efter corona. Rapporten beskriver brugernes udbytte af digitalt socialt arbejde - og hvad det er vigtigt at være opmærksom på for at lykkes med digitale fællesskaber.

12 | 2023

Fællesskaber for alle

Hvad skal der til for at gøre fællesskaber åbne for alle - også de mest udsatte og sårbare? Det giver publikationen 'Fællesskaber for alle' nogle svar på. Socialt Udviklingscenter, SUS, har evalueret fem forskellige frivillige foreningers indsatser for at udvikle rummelige fællesskaber. Vigtige stikord er: En god modtagelse, noget meningsfuldt at lave sammen - og mulighed for at komme 'som man har det'.

09 | 2023

At samskabe med sårbare unge – ny viden

Hvad kræver det at samskabe med sårbare unge - og er det muligt at opnå et ligeværdigt samarbejde? Seniorforsker Helle Hygum Espersen har undersøgt samarbejdet mellem INSP! og Roskilde Kommune i artiklen 'Community coproduction enganging youth with mental health problems. Is equal participation possible?'. Desuden har hun sammen med kolleger fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejdet en oversigt over forskningen i partnerskaber med mange aktører og inklusion af sårbare borgere.

09 | 2023

Flere fleksible frivillige

En ny undersøgelse fra Aarhus Kommune tager temperaturen på civilsamfundet og tegner et billede af, hvem de frivillige er, hvad der motiverer dem og hvilke barrierer de støder på. Frivilligheden ligger stabilt på godt 40 % - men flere foretrækker at være 'episodisk' frivillige, der selv bestemmer hvor meget og hvornår de engagerer sig. Tendensen er den samme som i resten af landet.

06 | 2023

Fælles om…

'Collective Intelligence' dækker over en bevægelse, som i Danmark går under betegnelser som samskabelse, partnerskaber eller samarbejde på tværs. En erkendelse af, at vi kan finde bedre og mere bæredygtige løsninger sammen - og at det også kan være en måde at forny vores demokrati på. 'The Routledge Handbook of Collective Intelligence for Democracy and Governance' giver det teoretiske fundament og en række eksempler fra hele verden på 'collective intelligence' indsatser - fra 'Sager der samler' over landsbymøder i Indien til crowdsourcing i Island.
Back To Top