Skip to content

05 | 2020

Svensk kortlægning af unge-inddragelse

Kultur- og Fritidsområdet og unge-politik er de områder, hvor unge får mest indflydelse. Det er et af resultaterne i Svenske Kommuner og Landstings undersøgelse af, hvordan unge deltager i lokaldemokratiet.

01 | 2020

Hvad sker der med civilsamfundet?

Aktuel og tankevækkende analyse af civilsamfundet i UK i en tid med Brexit, social ulighed og digitalisering. Den uafhængige organisation Civil Society Futures tegner et billede af situationen og hvad der kan gøres.

09 | 2019

Grænser for involvering?

Civic Limits - How much more involved can people get? For nylig faldt jeg over denne rapport fra den britiske tænketanke Res Publica. Selvom den har nogle år på bagen, giver den et fint overblik over muligheder og begrænsninger i inddragelse af borgere - og stof til eftertanke. Anbefales!

05 | 2019

Social forandring i byer

I forskningsprojektet Smart Urban Intermediaries har forskere fra fire europæiske lande undersøgt, hvordan lokale ildsjæle og brobyggere i København, Glasgow, Birmingham og Amsterdam er med til at skabe ’socialt smarte’ forandringer i belastede kvarterer. Center for Borgerdialog har været med som partner i projektet.

05 | 2019

Inspirationskatalog om samskabelse af sundhed

Forskere fra SDU (Center for Landdistriktsforskning i samarbejde med Sundhedsfremme) har undersøgt, hvordan Lokale Udviklings Planer (LUP) kan være afsæt for at styrke sundhed, trivsel og tryghed i lokalområder - og kobles til den kommunale sundhedsindsats. Inspirationskataloget beskriver tre konkrete cases.

12 | 2018

Samfundsengagement i nye former

Ændrer de sociale medier grundlæggende ved den måde, vi engagerer os i samfundet på? Det spørgsmål forsøger en række norske forskere at svare på i antologien 'Fra kollektiv til connectiv handling'? De har bl.a. undersøgt nordmændenes engagement i flygtningespørgsmålet

12 | 2018

Civilsamfundet som drivkraft

Det britiske Social Change Project har undersøgt, hvad der driver social forandring - og hvordan civilsamfundet kan spille en større rolle som drivkraft for forandringer. Rapporten analyserer, hvad der skal til for at lykkes med forandring - og rummer bl.a. 12 råd til succesfulde forandringsagenter.

09 | 2018

Overblik over den tredje sektor

I rapporten 'The Third Sector as a Renewable Resource for Europe' har en gruppe forskere kortlagt frivilligheden i Europa: Hvordan ser den frivillige sektor ud? Hvilken værdi bidrager den med? Og hvilke udfordringer og muligheder står den frivillige verden aktuelt overfor? Rapporten er blevet til som led i Third Sector Impact Projektet, som er finansieret af EU.
Back To Top