Skip to content

09 | 2018

Samskabelsesambitioner presser frivilligheden

Det offentliges samskabelsesdagsorden er på vej til at ændre på den måde, de frivillige organisationer arbejder på - med fare for at underminere den frivillige verdens særlige værdi og bidrag. Det viser et speciale udarbejdet af Anne Lyngby Pedersen og Maja Boelsmand Østergaard

05 | 2018

Fortællinger om ulighed – og betydningen af fællesskaber

Den britiske tænketank, the Young Foundation, har lavet et tankevækkende studie af, hvordan beboerne i tre forskellige kvarterer opfatter ulighed - og hvilken rolle lokale fællesskaber spiller

10 | 2017

Britisk analyse: Sådan styrker vi frivilligheden

Det Britiske Parlament har fået lavet en stor undersøgelse af den britiske frivilligsektor, som analyserer udfordringerne og giver en række bud på, hvordan denne britiske sektor kan styrkes.

10 | 2017

Britisk analyse af aktivt medborgerskab

Hvad får borgere til at deltage aktivt eller lade være? Hvordan kan vi bedst understøtte det aktive medborgerskab? I Storbritannien er der gennemført en stor kvalitativ undersøgelse, som giver nogle svar.

10 | 2017

Europæisk forskning i civilsamfund

Forskningsprojektet Third Sector Impact, som er finansieret af EU, undersøger civilsamfundet på tværs af en række europæiske lande: Hvordan ser den frivillige sektor ud? Hvordan udvikler den sig – og hvordan understøttes den bedst? Her er to centrale publikationer:
Måling af den europæiske frivilligsektor: Hvordan kan man måle omfanget af den tredje sektor på tværs af lande i Europa? Og hvordan kan forskellene forklares?
Policy anbefalinger: Hvilke udfordringer står den frivillige sektor overfor - og hvordan understøtter vi den bedst?

10 | 2017

Overblik over kommunernes samarbejde med civile aktører

KORA (nu VIVE) har i samarbejde med SDU lavet en undersøgelse af kommunernes samarbejde med civilsamfundet. Den viser bl.a.,  at der er et udbredt samarbejde med civile aktører og at de civile aktører oftest får rollen som ’producent’ af velfærd.
Back To Top