skip to Main Content

09 | 2019

Fra myndighed til partner?

Organisatorisk: Hvad står i vejen og hvad virker befordrende, når en kommune gerne vil udvikle en mere samskabende kultur? Center for Borgerdialog har undersøgt barrierer og drivkræfter for Vordingborg Kommunes udvikling fra myndighed til partner

09 | 2019

Hjem til alle – evaluering

Hjem til alle alliancen er et samskabelsesinitiativ, som har som formål at bekæmpe hjemløshed blandt unge. Indsatsen sker ud fra en collective impact tilgang - og er nu blevet evalueret. God at blive klog på - bl.a. i forhold til balancen mellem at skabe fælles fodslag mellem mange aktører - og skabe synlige resultater. 

09 | 2019

Styring og demokrati: Behov for radikal fornyelse

Vores nuværende modeller for samfundsstyring og demokrati halter uhjælpeligt bagefter udviklingen - og der er brug for radikal fornyelse! Den engelske tænketank, Nesta, tegner et dystert billede af situationen og lancerer en kampagne, som efterlyser nye visioner for styring og demokrati. Et bud er 'The community paradigm', som bygger på samskabelse.

10 | 2017

Forskellen på co-production og co-creation: To bud

Blandt forskere diskuteres forskellen på de to engelske begreber for samskabelse, co-production og co-creation. Der er ikke enighed. Her er to forskellige bud på, hvordan de to begreber skal forstås:

10 | 2017

Hvordan kan vi måle samskabelse?

Samskabelse skaber ofte ’bløde’ resultater, som er vanskeligt at måle med traditionelle evalueringskriterier. Men hvad gør vi så? I en artikel giver fire britiske forskere deres bud på, hvordan vi kan måle samskabelse ’godt nok.’
Bliv også inspireret af Peter Dahler-Larsens vejledning til evaluering af innovation, som er udgivet af Center for Offentlig Innovation
Back To Top