Skip to content

02 | 2022

Samskabelse – amatører samarbejder med professionelle?

I denne artikel fra tidsskriftet Public Administration undersøger forskerne Sanna Turnaas og Sylke Jaspers hvilken rolle, borgerne får i samskabelsesprojekter. Er her tale om, at amatører (borgere) samarbejder med professionelle (offentlige medarbejdere)? - og hvad betyder det for ekspertise og ansvarlighed i samskabende processer?

02 | 2022

Artikel om digital samskabelse

Det seneste nummer af tidsskriftet Academic Quarter har samskabelse som tema. Anne Tortzen har en artikel med om digital samskabelse med empiriske eksempler fra Reykjavik og Barcelona.

10 | 2021

Ambivalenser i samskabelse

Forskerne Ane Grubb og Morten Frederiksen undersøger i denne artikel, hvordan samskabelse og samarbejde på tværs af civilsamfund og den offentlige sektor i praksis byder på en række udfordringer og ambivalenser - og hvordan de håndteres i praksis af forskellige aktører.

10 | 2021

Ny forskning i styring og samskabelse

Dette nummer af tidsskriftet Politica har fokus på styring og samskabelse i kommunerne og indeholder blandt andet artikler om samskabt styring, samskabelse i ældreplejen, brugen af § 17.4 udvalg og frikommuneforsøget.

08 | 2021

At tale de sårbares sag

Samskabelse om sårbare borgere byder på en række udfordringer i praksis. Dem har to forskere fra Aalborg Universitet set nærmere på i artiklen 'Speaking on behalf of the vulnerable? Voluntary translations of citizen needs to policy in community co-production'

09 | 2020

Familien arbejder sig frem – evaluering

Hvad sker der, hvis man arbejder tålmodigt, relationelt og helhedsorienteret med 10 udsatte børnefamilier over en længere periode? Hvis man fokuserer på hele familien og giver børn og forældre mulighed for selv at udpege de væsentligste udfordringer, behov og muligheder? Gør mere tid, inddragelse og tillidsfulde relationer en forskel? Pilotprojektet 'Familien arbejder sig frem' i Aarhus Kommune er inspireret af Hillary Cottams relationelle tilgang til velfærd. Socialt Udviklingscenter, SUS, har evalueret initiativet.

09 | 2020

Et bud på evaluering af samskabelse

Hvordan kan man evaluere samskabelse i en lokal kontekst - og måle, hvilken forskel det gør? Det har tre forskere fra Aalborg et bud på.

09 | 2019

Fra myndighed til partner?

Organisatorisk: Hvad står i vejen og hvad virker befordrende, når en kommune gerne vil udvikle en mere samskabende kultur? Center for Borgerdialog har undersøgt barrierer og drivkræfter for Vordingborg Kommunes udvikling fra myndighed til partner

09 | 2019

Hjem til alle – evaluering

Hjem til alle alliancen er et samskabelsesinitiativ, som har som formål at bekæmpe hjemløshed blandt unge. Indsatsen sker ud fra en collective impact tilgang - og er nu blevet evalueret. God at blive klog på - bl.a. i forhold til balancen mellem at skabe fælles fodslag mellem mange aktører - og skabe synlige resultater. 
Back To Top