skip to Main Content

10 | 2017

Europæisk forskning om samskabelse

Forskerne under LIPSE projektet, som er finansieret af EU, har undersøgt social innovation og samskabelse på tværs af europæiske lande.
Her er tre centrale publikationer:
En review-artikel, som gennemgår den internationale forskningslitteratur om co-production og co-creation.
Et case-studie af samskabelse på tværs af syv europæiske lande, hvor forskerne har undersøgt eksempler på samskabelse
Ti policy anbefalinger om samskabelse - en rapport, som opsummerer de vigtigste drivkræfter og barrierer for samskabelse

10 | 2017

Den professionelle side af samskabelse

Den finske forsker Sanna Tuurnas har i sit p.hd. projekt fokus på de fagprofessionelles rolle i samskabelse. Hendes forskning viser, at de fagprofessionelle medarbejdere er helt centrale i samskabelse, men at de ofte får alt for lidt understøttelse fra organisationen og ledelsen.

10 | 2017

Hvordan kan ledelse understøtte samskabelse?

Anne Tortzens ph.d. afhandling undersøger samskabelse i tre danske kommuner. Den gennemgår forskningen i ledelse og samskabelse og peger på en række barrierer i kommunernes styring og ledelse af top-down initierede samskabelsesprocesser.
Vigtige pointer er, at samskabelse foregår i et styringsmæssigt krydspres og at det er afgørende for samskabelsen, hvordan dette håndteres ledelsesmæssigt.

10 | 2017

Giv plads til modstanden!

Mie Thorup har skrevet ph.d. på RUC om den organisatoriske side af samskabelse og netværk. I et interview fortæller hun om 'strudsestrategier' og hvorfor vi skal være glade for hierarkiet
Back To Top