Skip to content

01 | 2023

Lad missionen sætte retningen

Vores samfund står over for komplekse udfordringer, som vi bedst håndterer gennem formålsdrevet design. I hvert tilfælde ifølge den svenske stats innovationsbureau, Innova, der har samlet begreber, metoder og cases på missions-drevet innovation i guiden 'Designing missions'. Dansk Design Center har undersøgt arbejdet med formåls-drevet innovation i danske organisationer. Resultaterne er samlet i rapporten 'Mission-oriented innovation - needs assesment survey'.

01 | 2023

Vilde problemer og vilde løsninger – ny publikation

Vilde problemer er på dagsordenen for tiden. I denne publikation kommer Center for Offentlig-Privat Innovation med bud på tre former for innovation, der er brug for i arbejdet med vilde problemer, nemlig radikal innovation, systeminnovation og missions-orienteret innovation. Desuden rummer rapporten konkrete cases og bud på, hvad der skal til for at skabe 'vilde løsninger'.

12 | 2022

Verdensmål: Topledelsen er fuldstændig afgørende for at lykkes!

Hvordan kan kommunerne bruge verdensmålene til at løfte det lokale arbejde med bæredygtighed? Det kaster en ny PhD afhandling fra Roskilde Universitet lys på. Det korte svar er: Et tydeligt og vedholdende fokus fra den øverste ledelse – og mere intern samskabelse på tværs af hierarkier. CfB har interviewet Jannik Egelund om, hvad der skal til for at få verdensmålene til at leve.

11 | 2022

Kan integration samskabes?

I denne artikel undersøger forskerne Ane Grubb og Kathrine Vitus, hvordan det går, når offentlige medarbejdere og civilsamfundsorganisationer samarbejder om at integrere flygtninge i det danske samfund og give dem mulighed for at blive aktive medborgere. Forskerne kaster et kritisk lys på samarbejdet og dets resultater.

11 | 2022

Samskabelse af byudvikling – med kunst som løftestang

Hvordan kan kunstneriske processer bruges til at befrugte og løfte dialog og samarbejde om byens udvikling? Det giver denne udgave af tidsskriftet Urban Planning med temaet 'Co-creation and the City: Arts-based methods and participatory approaches in urban planning' nogle bud på. Eksemplerne strækker sig fra kunstneriske performances i Oslo og København over photo-voice i Canada til storytelling i Columbia.

11 | 2022

Samskabelse i praksis

Samskabelse i praksis - i sundhedsvæsenet, med sårbare familier, på biblioteket: Hvordan foregår det - og hvad er erfaringerne? Tidsskriftet Akademisk Kvarter bringer en række artikler med eksempler på samskabelse i praksis.

03 | 2022

-Medarbejderne er gode til at genopfinde sig selv

Hvad gør medarbejderne med de paradokser og spændinger, der er indbygget i samskabelse? De genopfinder og ’fordobler’ sig selv. Som led i et masterforløb har Dorte McEwen undersøgt, hvordan medarbejderne i Gentofte Kommune håndterer arbejdet med opgaveudvalg. I dette interview med CfB uddyber hun sine indsigter.

03 | 2022

Innovation – fra vision til handling

I denne artikel sammenfatter innovationsekspert og forsker Annemette Digmann sine indsigter fra 15 års forskning i innovationsbestræbelserne i den offentlige sektor. Hvad igangsætter og hvad fremmer innovation? Hvilke udfordringer står de offentlige ledere overfor i innovationsarbejdet - og hvordan kan de overkomme dem?

03 | 2022

Samskabelse er fuld af paradokser!

En ny PhD kaster lys på samskabelsens paradokser – og anbefaler, at vi øver os i ’paradoksal tænkning’ for at blive bedre til at styre og lede samskabelsesprocesser.
CfB har interviewet Sofie Loklindt Christensen om paradokser i samskabelse – og hvad vi kan bruge hendes forskning til.  

02 | 2022

Løbende involvering styrker samskabelse

I denne artikel fra tidsskriftet Public Administration Review viser forsker Tina Ølgaard Bentzen fra RUC, at en løbende og langvarig involvering af de relevante og berørte parter styrker samskabelsen. Det giver mere bæredygtige og innovative løsninger - og styrker den gensidige tillid.
Back To Top