Skip to content

12 | 2023

Værktøjer til at forny den politiske arbejdsform

I takt med, at udfordringerne bliver mere komplekse og tværgående er der behov for, at lokalpolitikerne tager nye roller og arbejder på nye måder. Men hvordan? Lyngby-Taarbæk Kommune har de sidste tre år eksperimenteret med nye arbejdsformer, former ved at designe produktive samtalerum, inspiration og rollespil. Erfaringer og konkrete metoder er samlet i hæftet 'Politisk betjening. Nye metoder der skaber værdi i den politiske betjening'.

12 | 2023

Hvem Hvad Hvor om klimaborgersamlinger

Borgersamlinger om klima spørgsmål vinder frem - både i Danmark og internationalt. Organisationen KNOCA (Knowledge Network On Climate Assemblies) giver et internationalt overblik og samler erfaringer og forskning. om klimaborgersamlinger. KNOCAS hjemmeside er et godt sted at blive opdateret om, hvor der bliver holdt borgersamlinger, hvordan de er tilrettelagt og hvad de fører til.

12 | 2023

Citizen science – hvorfor og hvordan?

'Citizen science', hvor borgere og lokalsamfund deltager aktivt i at undersøge en problemstilling, fx ift. klima, psykisk trivsel eller historiske forhold, breder sig. En ny rapport fra engelske Institute for Community Studies beskriver en række eksempler på citizen science, hvilken værdi, det kan give og mulige barrierer og udfordringer.

09 | 2023

Borgersamlinger – på svensk

Borgersamlinger - hvad er det - hvordan tilrettelægges en borgersamling og hvad er erfaringerne? Disse spørgsmål svarer SKR (Svenske Regioner og Landsting) på i en ny publikation, der giver et overblik over metoden borgersamlinger og nogle eksempler på, hvor den er brugt i praksis.

09 | 2023

At arbejde med systemforandringer – erfaringer og metoder

Mange af de udfordringer, vi står over for, kalder på systemiske forandringer, som både har at gøre med strukturer, kultur og mind-set. Det gælder for eksempel sundhed og velfærd. Den britiske tænketank, Nesta, har i en årrække arbejdet med systemforandrende tiltag under overskriften 'People powered'. Tænketanken har samlet erfaringer og metoder til at arbejde 'people powered' i to inspirerende publikationer.

09 | 2023

Digital borgerdialog om grøn omstilling

Hvordan kan kommuner komme i dialog med borgerne om prioriteringer i den grønne omstilling? Det har den britiske tænketank, Nesta, et bud på. Nesta har udviklet og afprøvet et nyt digitalt format, The Strategy Room, hvor grupper af borgere giver deres besyv med om, hvordan lokale beslutningstagere kan sætte ind ift. den grønne omstilling lokalt. Det nye er en deliberativ tilgang og mulighed for at trække på input og perspektiver undervejs. Erfaringerne med The Strategy Room viser, at borgerne er positive overfor grønne tiltag, særligt når de er rettet mod fællesskaber fremfor den enkelte.

09 | 2023

Lærerige erfaringer med relationel velfærd

Kan vi hjælpe sårbare familier bedre ved at sætte ind med radikal tværfaglighed og relationel velfærd? Det var omdrejningspunktet for indsatsen 'Opgang til Opgang' med fokus på at hjælpe 62 familier i Gellerup til bedre trivsel ift. arbejde, skole og fritid. Svaret er: Ja, det betaler sig både for familierne - og samfundsmæssigt - at sætte ind med en helhedsorienteret indsats baseret på tværfagligt samarbejde. Der er spændende læring at hente i evalueringerne, som er udført af Socialt Udviklingscenter, SUS, og Aarhus Universitet.

06 | 2023

Er en borgersamling svaret?

Borgersamlinger er i vælten for tiden - derfor er der god brug for et nuanceret blik på denne form for demokratisk innovation: Hvad er egentlig idéen bag? Hvilke erfaringer er der med at benytte borgersamlinger? Hvordan evaluerer man borgersamlinger? plus mange andre perspektiver. Det får du i 'Handbook on Citizens' Assemblies', som rummer bidrag fra en lang række internationale forskere.

06 | 2023

Inspiration til socialt arbejde i udsatte bydele

I rapporten 'Socialt arbejde i udsatte bydele' har Center for Boligsocialt Arbejde samlet metoder og erfaringer til inspiration for andre. Her indgår konkrete cases fra Aalborg, Esbjerg, Albertslund og Gladsaxe - og rapporten sætter fokus på erfaringer med bl.a. bydelsnetværk og ledelse af indsatser på tværs af sektorer.

11 | 2022

Guidelines for borgerinddragelse

Som led i arbejdet med at understøtte åben og transparent styring i medlemslandene har OECD har udarbejdet denne rapport med guidelines til borgerinddragelse. Rapporten tilbyder bl.a. en ti-trins guide til borgerinddragelse samt en række principper for god borgerinddragelse.
Back To Top