skip to Main Content

01 | 2023

Ny bog om wicked problems

Open source bog om 'wicked problems' af den den australske forsker, Brian Head. Bogen går i dybden med, hvad der kendetegner 'vilde problemer' og diskuterer en række forskellige tilgange til at håndtere dem gennem policy. En god og grundig indføring i et begreb, som er på dagsordenen for tiden.

01 | 2023

Systemforandringer gennem collective impact – eksempelsamling

Fremtidens bæredygtige landskaber, Hjem til alle og DK 2020. Det er tre eksempler på indsatser, som Realdania har igangsat for at håndtere komplekse udfordringer og forandre systemer. Nu har Realdania udgivet en eksempelsamling, der rummer erfaringer og metodiske greb fra i alt syv indsatser, der alle benytter sig af en 'collective impact' tilgang for at håndtere komplekse udfordringer som hjemløshed, klimaforandringer og inklusion.

01 | 2023

Gode råd til klimalederskab

Klimakrisen er din største krise! Det er hovedbudskabet i denne rapport, som udfolder ti principper for lederskab og indeholder en række forskningsmæssige bud på, hvilken ledelse, klimakrisen kalder på. Rapporten er udarbejdet af Lederne i samarbejde med den strategiske tænketank Navigating 360.

01 | 2023

Lad missionen sætte retningen

Vores samfund står over for komplekse udfordringer, som vi bedst håndterer gennem formålsdrevet design. I hvert tilfælde ifølge den svenske stats innovationsbureau, Innova, der har samlet begreber, metoder og cases på missions-drevet innovation i guiden 'Designing missions'. Dansk Design Center har undersøgt arbejdet med formåls-drevet innovation i danske organisationer. Resultaterne er samlet i rapporten 'Mission-oriented innovation - needs assesment survey'.

01 | 2023

Vilde problemer og vilde løsninger – ny publikation

Vilde problemer er på dagsordenen for tiden. I denne publikation kommer Center for Offentlig-Privat Innovation med bud på tre former for innovation, der er brug for i arbejdet med vilde problemer, nemlig radikal innovation, systeminnovation og missions-orienteret innovation. Desuden rummer rapporten konkrete cases og bud på, hvad der skal til for at skabe 'vilde løsninger'.

12 | 2022

Verdensmål: Topledelsen er fuldstændig afgørende for at lykkes!

Hvordan kan kommunerne bruge verdensmålene til at løfte det lokale arbejde med bæredygtighed? Det kaster en ny PhD afhandling fra Roskilde Universitet lys på. Det korte svar er: Et tydeligt og vedholdende fokus fra den øverste ledelse – og mere intern samskabelse på tværs af hierarkier. CfB har interviewet Jannik Egelund om, hvad der skal til for at få verdensmålene til at leve.

11 | 2022

Kan integration samskabes?

I denne artikel undersøger forskerne Ane Grubb og Kathrine Vitus, hvordan det går, når offentlige medarbejdere og civilsamfundsorganisationer samarbejder om at integrere flygtninge i det danske samfund og give dem mulighed for at blive aktive medborgere. Forskerne kaster et kritisk lys på samarbejdet og dets resultater.

11 | 2022

Samskabelse af byudvikling – med kunst som løftestang

Hvordan kan kunstneriske processer bruges til at befrugte og løfte dialog og samarbejde om byens udvikling? Det giver denne udgave af tidsskriftet Urban Planning med temaet 'Co-creation and the City: Arts-based methods and participatory approaches in urban planning' nogle bud på. Eksemplerne strækker sig fra kunstneriske performances i Oslo og København over photo-voice i Canada til storytelling i Columbia.

11 | 2022

Samskabelse i praksis

Samskabelse i praksis - i sundhedsvæsenet, med sårbare familier, på biblioteket: Hvordan foregår det - og hvad er erfaringerne? Tidsskriftet Akademisk Kvarter bringer en række artikler med eksempler på samskabelse i praksis.

03 | 2022

-Medarbejderne er gode til at genopfinde sig selv

Hvad gør medarbejderne med de paradokser og spændinger, der er indbygget i samskabelse? De genopfinder og ’fordobler’ sig selv. Som led i et masterforløb har Dorte McEwen undersøgt, hvordan medarbejderne i Gentofte Kommune håndterer arbejdet med opgaveudvalg. I dette interview med CfB uddyber hun sine indsigter.
Back To Top