skip to Main Content

05 | 2022

Backcasting som metode til at forme fremtiden

Publikation fra SKR (Sveriges KL) om brug af backcasting som en metode til at arbejde med samskabte forandringer. En metode, som kan bruges i arbejdet med bæredygtighed.
Backcasting er velegnet til at starte en dialog om, hvilken fremtid, man ønsker - og derefter fokusere på, hvilke skridt, det er nødvendigt at tage for at nå derhen.

05 | 2022

Værktøjer til at involvere unge i byudvikling

I forbindelse med projektet 'Vores sunde hverdag' har Rødovre Kommune udviklet og afprøvet en drejebog til at involvere unge i udviklingen af byen. Værktøjet er særligt rettet mod sårbare unge og indeholder bl.a. øvelser med brug af fotos og collager.

03 | 2022

En guide til digital inddragelse

Organisationen People Powered, der arbejder med at udvikle direkte demokratiformer, har udgivet en hands-on guide til digital involvering: Hvordan vælger man den rette platform, hvordan sætter man den op og hvordan faciliterer man en digital dialog?

03 | 2022

Klimahandling i fællesskab

Concito og Deltager Danmark har udgivet et handlekatalog til alle, der ønsker at tage initiativ til grønne projekter i fællesskab. Guiden er til jer, der vil organisere klimahandling i fællesskab - i en boligforening, et landsbyfællesskab, eller et lokalsamfund.

03 | 2022

Grøn omstilling skal samskabes!

Grøn omstilling kræver samarbejde og partnerskaber på tværs. Inden for rammerne af CRETHINK projektet har lokale parter fra civilsamfundet og den offentlige sektor arbejdet sammen om grønne indsatser, der giver mening lokalt: Reduktion af affald i den islandske by, Hveragerði. Design af et bæredygtigt byrum i italienske Palermo. Bevarelse af byens træer i den slovenske by, Novo Mesto - og udvikling af en mere bæredygtig detailhandel i Vejle.

02 | 2022

Erfaringer med en holistisk tilgang til sundhed

NESTA har udviklet ideen om 'people powered health': En holistisk tilgang til sundhed med fokus på empowerment og livskvalitet for den enkelte i stedet for bare at 'kurere'. I denne rapport har NESTA samlet erfaringer med at udbrede denne type af sundhedstiltag.

02 | 2022

En bedre start – gennem lokale partnerskaber

Den britiske tænketank, NESTA, har gjort erfaringer med lokale partnerskaber, der skal hjælpe sårbare og ressourcesvage børn med at få en bedre start. Erfaringerne er formidlet i rapporten 'Fairer start local - learning from rapid discovery projects'

02 | 2022

Samskabelse – hvordan?

Endelig en bog om, hvordan samskabelse kan se ud i praksis - med masser af konkrete eksempler fra velfærdens frontlinjer. Bogen er udgivet af Via University College og indeholder både teori og masser af konkrete cases fra forskellige velfærdssektorer

01 | 2022

Få et fagligt løft i 2022!

Arbejder du med borgerinddragelse og samskabelse – og savner du sparring og inspiration? Så kan du få glæde af at komme med i CfBs faglige netværk om samskabelse. En deltager siger:
"Det er bare livgivende – nogen gange kan jeg køre sur i at være alene med min faglighed – der hjælper netværket mig til at overleve!"

11 | 2021

Samskabelse kræver systematik og et strategisk fundament

Hvordan gør man en organisation klar til at arbejde mere samskabende? Her er politiets opskrift: Få bevågenhed fra topledelsen, involver praktikere over en bred kam og benyt en systematisk tilgang. Her får du et kig ind i maskinrummet i politiets co-creation indsats.
Center for Borgerdialog har interviewet Rigspolitiets to tidligere samskabelsesspecialister, Bethina Louise Røge og Lea Gulstav Dalgaard, om deres erfaringer fra syv år i det organisatoriske maskinrum i samskabelsesindsatsen.

Back To Top