Skip to content

12 | 2023

Værktøjer til at forny den politiske arbejdsform

I takt med, at udfordringerne bliver mere komplekse og tværgående er der behov for, at lokalpolitikerne tager nye roller og arbejder på nye måder. Men hvordan? Lyngby-Taarbæk Kommune har de sidste tre år eksperimenteret med nye arbejdsformer, former ved at designe produktive samtalerum, inspiration og rollespil. Erfaringer og konkrete metoder er samlet i hæftet 'Politisk betjening. Nye metoder der skaber værdi i den politiske betjening'.

12 | 2023

Hvem Hvad Hvor om klimaborgersamlinger

Borgersamlinger om klima spørgsmål vinder frem - både i Danmark og internationalt. Organisationen KNOCA (Knowledge Network On Climate Assemblies) giver et internationalt overblik og samler erfaringer og forskning. om klimaborgersamlinger. KNOCAS hjemmeside er et godt sted at blive opdateret om, hvor der bliver holdt borgersamlinger, hvordan de er tilrettelagt og hvad de fører til.

12 | 2023

Kunst, kultur og kreativitet som løftestang

Kan man fremme mental sundhed ved hjælp af kunst, kultur og kreativitet - og en samskabende tilgang? Det har Sund By Netværket udforsket med initiativet 'Kulturens Rige' bestående af aktionslæringsforløb i syv kommuner. Evalueringen peger på fire virksomme ingredienser, som kunst, kultur og kreativitet kan hjælpe på vej, nemlig: Etablering af ”vi”, Fælles fundamenter, Leg, mod og læring og Gnist og flamme.

12 | 2023

Citizen science – hvorfor og hvordan?

'Citizen science', hvor borgere og lokalsamfund deltager aktivt i at undersøge en problemstilling, fx ift. klima, psykisk trivsel eller historiske forhold, breder sig. En ny rapport fra engelske Institute for Community Studies beskriver en række eksempler på citizen science, hvilken værdi, det kan give og mulige barrierer og udfordringer.

11 | 2023

Hvad gemmer sig bag Bolognas ‘kontor for borgerfantasi’?

Bologna har gennem ti år udviklet en systematisk og eksperimenterende tilgang til borgerinddragelse. Byen har en politisk vision om at være en ’samarbejdende by’, hvor udviklingen foregår i et udstrakt samarbejde med borgere, civilsamfund og virksomheder. Desuden har Bologna et ’kontor for borgerfantasi’ og en uafhængig organisation, der fungerer som brobygger og arbejder tværfagligt med designtænkning, eksperimenter og kontinuerlig læring. CfB har interviewet Michel D'Alena, som leder indsatsen.

11 | 2023

-Borgernes stemmer kan ikke stå alene

Faglighed og data står centralt i Bolognas byudvikling. Selvom borgerinddragelsen er omfattende og innovativ, kan borgernes stemmer ikke stå alene. Hverken når det handler om at udvikle et nyt bibliotek i en bydel eller når skolens nærområde skal gøres tryggere og rarere at opholde sig i. CfB har interviewet arkitekt Leonardo Tedeschi fra Bolognas 'borgerinddragelseskontor', Fondazione per l’Innovazione Urbana.

09 | 2023

Borgersamlinger – på svensk

Borgersamlinger - hvad er det - hvordan tilrettelægges en borgersamling og hvad er erfaringerne? Disse spørgsmål svarer SKR (Svenske Regioner og Landsting) på i en ny publikation, der giver et overblik over metoden borgersamlinger og nogle eksempler på, hvor den er brugt i praksis.

09 | 2023

At arbejde med systemforandringer – erfaringer og metoder

Mange af de udfordringer, vi står over for, kalder på systemiske forandringer, som både har at gøre med strukturer, kultur og mind-set. Det gælder for eksempel sundhed og velfærd. Den britiske tænketank, Nesta, har i en årrække arbejdet med systemforandrende tiltag under overskriften 'People powered'. Tænketanken har samlet erfaringer og metoder til at arbejde 'people powered' i to inspirerende publikationer.

09 | 2023

Digital borgerdialog om grøn omstilling

Hvordan kan kommuner komme i dialog med borgerne om prioriteringer i den grønne omstilling? Det har den britiske tænketank, Nesta, et bud på. Nesta har udviklet og afprøvet et nyt digitalt format, The Strategy Room, hvor grupper af borgere giver deres besyv med om, hvordan lokale beslutningstagere kan sætte ind ift. den grønne omstilling lokalt. Det nye er en deliberativ tilgang og mulighed for at trække på input og perspektiver undervejs. Erfaringerne med The Strategy Room viser, at borgerne er positive overfor grønne tiltag, særligt når de er rettet mod fællesskaber fremfor den enkelte.

09 | 2023

Lærerige erfaringer med relationel velfærd

Kan vi hjælpe sårbare familier bedre ved at sætte ind med radikal tværfaglighed og relationel velfærd? Det var omdrejningspunktet for indsatsen 'Opgang til Opgang' med fokus på at hjælpe 62 familier i Gellerup til bedre trivsel ift. arbejde, skole og fritid. Svaret er: Ja, det betaler sig både for familierne - og samfundsmæssigt - at sætte ind med en helhedsorienteret indsats baseret på tværfagligt samarbejde. Der er spændende læring at hente i evalueringerne, som er udført af Socialt Udviklingscenter, SUS, og Aarhus Universitet.
Back To Top