Skip to content

01 | 2023

Gode råd til klimalederskab

Klimakrisen er din største krise! Det er hovedbudskabet i denne rapport, som udfolder ti principper for lederskab og indeholder en række forskningsmæssige bud på, hvilken ledelse, klimakrisen kalder på. Rapporten er udarbejdet af Lederne i samarbejde med den strategiske tænketank Navigating 360.

11 | 2022

Guidelines for borgerinddragelse

Som led i arbejdet med at understøtte åben og transparent styring i medlemslandene har OECD har udarbejdet denne rapport med guidelines til borgerinddragelse. Rapporten tilbyder bl.a. en ti-trins guide til borgerinddragelse samt en række principper for god borgerinddragelse.

11 | 2022

Håndbog: Sådan kan I arbejde med sundhed og trivsel i lokalsamfund

Sund By Netværket har udgivet denne håndbog til kommuner med begreber, cases og værktøjer til at arbejde med lokalsamfund som en arena for sundhedsfremme. Her finder du konkrete eksempler på lokale sundhedsindsatser fra en række danske kommuner samt modeller og værktøjer til borgerinddragelse og samskabelse af lokale sundhedstiltag.

11 | 2022

Inspiration til at udvikle lokalsamfund

Center for Landdistriktsforskning på SDU står bag rapporten 'Hvis man går sammen er flere ting mulige'. Ambitionen er at give inspiration til aktører, som vil engagere sig i lokal udvikling. Rapporten formidler viden om lokalt borgerengagement, borgerinitiativer og betydningen af at gribe lokale udviklingsmuligheder med konkrete eksempler fra lokalsamfund i Danmark, Holland og Canada.

11 | 2022

Hvordan involvere borgerne i den grønne omstilling?

'Omstilling på vippen - en hvidbog om forbrug, adfærd og folkelig deltagelse i den grønne omstilling' er udarbejdet af Concito og Deltager Danmark. Rapporten rummer en hel række anbefalinger til, hvad der skal til for at accellerere den grønne omstilling gennem samarbejder, partnerskaber og hverdagsfællesskaber - med håbet om at nå til et 'socialt tipping-point', hvor bæredygtig adfærd bliver normen.

05 | 2022

Backcasting som metode til at forme fremtiden

Publikation fra SKR (Sveriges KL) om brug af backcasting som en metode til at arbejde med samskabte forandringer. En metode, som kan bruges i arbejdet med bæredygtighed.
Backcasting er velegnet til at starte en dialog om, hvilken fremtid, man ønsker - og derefter fokusere på, hvilke skridt, det er nødvendigt at tage for at nå derhen.

05 | 2022

Værktøjer til at involvere unge i byudvikling

I forbindelse med projektet 'Vores sunde hverdag' har Rødovre Kommune udviklet og afprøvet en drejebog til at involvere unge i udviklingen af byen. Værktøjet er særligt rettet mod sårbare unge og indeholder bl.a. øvelser med brug af fotos og collager.

03 | 2022

En guide til digital inddragelse

Organisationen People Powered, der arbejder med at udvikle direkte demokratiformer, har udgivet en hands-on guide til digital involvering: Hvordan vælger man den rette platform, hvordan sætter man den op og hvordan faciliterer man en digital dialog?

03 | 2022

Klimahandling i fællesskab

Concito og Deltager Danmark har udgivet et handlekatalog til alle, der ønsker at tage initiativ til grønne projekter i fællesskab. Guiden er til jer, der vil organisere klimahandling i fællesskab - i en boligforening, et landsbyfællesskab, eller et lokalsamfund.

03 | 2022

Grøn omstilling skal samskabes!

Grøn omstilling kræver samarbejde og partnerskaber på tværs. Inden for rammerne af CRETHINK projektet har lokale parter fra civilsamfundet og den offentlige sektor arbejdet sammen om grønne indsatser, der giver mening lokalt: Reduktion af affald i den islandske by, Hveragerði. Design af et bæredygtigt byrum i italienske Palermo. Bevarelse af byens træer i den slovenske by, Novo Mesto - og udvikling af en mere bæredygtig detailhandel i Vejle.
Back To Top