Skip to content

09 | 2023

Digital borgerdialog om grøn omstilling

Hvordan kan kommuner komme i dialog med borgerne om prioriteringer i den grønne omstilling? Det har den britiske tænketank, Nesta, et bud på. Nesta har udviklet og afprøvet et nyt digitalt format, The Strategy Room, hvor grupper af borgere giver deres besyv med om, hvordan lokale beslutningstagere kan sætte ind ift. den grønne omstilling lokalt. Det nye er en deliberativ tilgang og mulighed for at trække på input og perspektiver undervejs. Erfaringerne med The Strategy Room viser, at borgerne er positive overfor grønne tiltag, særligt når de er rettet mod fællesskaber fremfor den enkelte.

09 | 2023

Lærerige erfaringer med relationel velfærd

Kan vi hjælpe sårbare familier bedre ved at sætte ind med radikal tværfaglighed og relationel velfærd? Det var omdrejningspunktet for indsatsen 'Opgang til Opgang' med fokus på at hjælpe 62 familier i Gellerup til bedre trivsel ift. arbejde, skole og fritid. Svaret er: Ja, det betaler sig både for familierne - og samfundsmæssigt - at sætte ind med en helhedsorienteret indsats baseret på tværfagligt samarbejde. Der er spændende læring at hente i evalueringerne, som er udført af Socialt Udviklingscenter, SUS, og Aarhus Universitet.

06 | 2023

Er en borgersamling svaret?

Borgersamlinger er i vælten for tiden - derfor er der god brug for et nuanceret blik på denne form for demokratisk innovation: Hvad er egentlig idéen bag? Hvilke erfaringer er der med at benytte borgersamlinger? Hvordan evaluerer man borgersamlinger? plus mange andre perspektiver. Det får du i 'Handbook on Citizens' Assemblies', som rummer bidrag fra en lang række internationale forskere.

06 | 2023

Frisættelse af velfærd – midtvejsevaluering

Hvad kommer der ud af at sætte en kommune fri, når det gælder dagtilbud, folkeskole eller ældreområdet? VIVE har i denne midtvejsevaluering undersøgt virkningerne af de såkaldte 'velfærdsaftaler' i seks kommuner som er 'frisat'. I alle kommuner har der været et stort engagement - og lokale forsøg er sat i gang - særligt ift. at sætte fagligheden fri. Ligesom der ser ud til at være et potentiale for nye former for styring og ledelse.

06 | 2023

Corona-partnerskaber – hvad kan vi lære?

Kriser rammer mennesker i social udsathed ekstra hårdt. Under corona blev der oprettet et partnerskab med deltagelse en række forskellige organisationer, fonde og virksomheder for at støtte 'udsatte voksne'. Her opstod nytænkende indsatser og nye samarbejder, som vi kan lære af til evt. fremtidige kriser. Rådet for Socialt Udsatte har samlet erfaringer og læring samt anbefalinger inden for fire temaer: samarbejde og koordination på tværs, digital innovation, social innovation og socialt beredskab.

06 | 2023

Inspiration til socialt arbejde i udsatte bydele

I rapporten 'Socialt arbejde i udsatte bydele' har Center for Boligsocialt Arbejde samlet metoder og erfaringer til inspiration for andre. Her indgår konkrete cases fra Aalborg, Esbjerg, Albertslund og Gladsaxe - og rapporten sætter fokus på erfaringer med bl.a. bydelsnetværk og ledelse af indsatser på tværs af sektorer.

06 | 2023

Her kan jeg være den jeg er – sammen med andre

UK Home er et særligt kollegie i Aarhus - et inkluderende fællesskab, hvor hjemløse unge får en hverdag sammen med 'almindelige' studerende. Idéen er udklækket af unge fra det kommunale Ungdomskulturhus - og er støttet af fonde. Socialt Udviklingscenter SUS har evalueret indsatsen og fremhæver seks principper, der er afgørende for at lykkes med et inkluderende fællesskab som UK Home.

06 | 2023

Erfaringer fra et svært ungdomsliv

Hvordan føles det at være en 'sårbar ung'? - og ser mødet med 'systemet' ud fra de unges perspektiv? I rapporten 'Ung Nu' har Socialt Udviklingscenter SUS samlet vidnesbyrd fra 122 unge, der fortæller om deres udfordringer i ungdomslivet og giver gode råd om, hvad de har behov for.

03 | 2023

Deltagelse giver håb

Psykisk sårbarhed og mistrivsel er en kæmpe udfordring – men hvad stiller vi op? Team Mod på Livet er lykkedes med at skabe et ’helle’ for psykisk sårbare mennesker. Et rum fri for forventninger – og med mulighed for at finde frem til den identitet og de drømme, der er gået tabt undervejs. Interview med Christina Færch og Juri Rao om Team Mod på Livets arbejde.

01 | 2023

Systemforandringer gennem collective impact – eksempelsamling

Fremtidens bæredygtige landskaber, Hjem til alle og DK 2020. Det er tre eksempler på indsatser, som Realdania har igangsat for at håndtere komplekse udfordringer og forandre systemer. Nu har Realdania udgivet en eksempelsamling, der rummer erfaringer og metodiske greb fra i alt syv indsatser, der alle benytter sig af en 'collective impact' tilgang for at håndtere komplekse udfordringer som hjemløshed, klimaforandringer og inklusion.
Back To Top