Skip to content

04 | 2024

Samskabelse af naturbaserede affaldsløsninger – hvad kan vi lære?

Kvashegn ved skoler, i lokalsamfund og boligområder. Det gavner biodiversitet, giver mindre haveaffald og sparer CO2, når affaldet ikke skal køres på genbrugspladsen. De sidste to år har affaldsselskabet renosyd gennem samarbejde med lokalsamfund, skoler og boligforeninger fået sat 70 kvashegn op i Skanderborg og Odder. Center for Borgerdialog har fulgt indsatsen og samlet læring i rapporten 'Samskabelse af naturbaserede affaldsløsninger - hvad kan vi lære af renosyds kvashegnsprojekt?'

11 | 2023

Hvad gemmer sig bag Bolognas ‘kontor for borgerfantasi’?

Bologna har gennem ti år udviklet en systematisk og eksperimenterende tilgang til borgerinddragelse. Byen har en politisk vision om at være en ’samarbejdende by’, hvor udviklingen foregår i et udstrakt samarbejde med borgere, civilsamfund og virksomheder. Desuden har Bologna et ’kontor for borgerfantasi’ og en uafhængig organisation, der fungerer som brobygger og arbejder tværfagligt med designtænkning, eksperimenter og kontinuerlig læring. CfB har interviewet Michel D'Alena, som leder indsatsen.

11 | 2023

-Borgernes stemmer kan ikke stå alene

Faglighed og data står centralt i Bolognas byudvikling. Selvom borgerinddragelsen er omfattende og innovativ, kan borgernes stemmer ikke stå alene. Hverken når det handler om at udvikle et nyt bibliotek i en bydel eller når skolens nærområde skal gøres tryggere og rarere at opholde sig i. CfB har interviewet arkitekt Leonardo Tedeschi fra Bolognas 'borgerinddragelseskontor', Fondazione per l’Innovazione Urbana.

09 | 2023

At arbejde med systemforandringer – erfaringer og metoder

Mange af de udfordringer, vi står over for, kalder på systemiske forandringer, som både har at gøre med strukturer, kultur og mind-set. Det gælder for eksempel sundhed og velfærd. Den britiske tænketank, Nesta, har i en årrække arbejdet med systemforandrende tiltag under overskriften 'People powered'. Tænketanken har samlet erfaringer og metoder til at arbejde 'people powered' i to inspirerende publikationer.

06 | 2023

Frisættelse af velfærd – midtvejsevaluering

Hvad kommer der ud af at sætte en kommune fri, når det gælder dagtilbud, folkeskole eller ældreområdet? VIVE har i denne midtvejsevaluering undersøgt virkningerne af de såkaldte 'velfærdsaftaler' i seks kommuner som er 'frisat'. I alle kommuner har der været et stort engagement - og lokale forsøg er sat i gang - særligt ift. at sætte fagligheden fri. Ligesom der ser ud til at være et potentiale for nye former for styring og ledelse.

06 | 2023

Inspiration til socialt arbejde i udsatte bydele

I rapporten 'Socialt arbejde i udsatte bydele' har Center for Boligsocialt Arbejde samlet metoder og erfaringer til inspiration for andre. Her indgår konkrete cases fra Aalborg, Esbjerg, Albertslund og Gladsaxe - og rapporten sætter fokus på erfaringer med bl.a. bydelsnetværk og ledelse af indsatser på tværs af sektorer.

06 | 2023

Her kan jeg være den jeg er – sammen med andre

UK Home er et særligt kollegie i Aarhus - et inkluderende fællesskab, hvor hjemløse unge får en hverdag sammen med 'almindelige' studerende. Idéen er udklækket af unge fra det kommunale Ungdomskulturhus - og er støttet af fonde. Socialt Udviklingscenter SUS har evalueret indsatsen og fremhæver seks principper, der er afgørende for at lykkes med et inkluderende fællesskab som UK Home.

03 | 2023

Deltagelse giver håb

Psykisk sårbarhed og mistrivsel er en kæmpe udfordring – men hvad stiller vi op? Team Mod på Livet er lykkedes med at skabe et ’helle’ for psykisk sårbare mennesker. Et rum fri for forventninger – og med mulighed for at finde frem til den identitet og de drømme, der er gået tabt undervejs. Interview med Christina Færch og Juri Rao om Team Mod på Livets arbejde.

01 | 2023

Systemforandringer gennem collective impact – eksempelsamling

Fremtidens bæredygtige landskaber, Hjem til alle og DK 2020. Det er tre eksempler på indsatser, som Realdania har igangsat for at håndtere komplekse udfordringer og forandre systemer. Nu har Realdania udgivet en eksempelsamling, der rummer erfaringer og metodiske greb fra i alt syv indsatser, der alle benytter sig af en 'collective impact' tilgang for at håndtere komplekse udfordringer som hjemløshed, klimaforandringer og inklusion.

11 | 2022

Håndbog: Sådan kan I arbejde med sundhed og trivsel i lokalsamfund

Sund By Netværket har udgivet denne håndbog til kommuner med begreber, cases og værktøjer til at arbejde med lokalsamfund som en arena for sundhedsfremme. Her finder du konkrete eksempler på lokale sundhedsindsatser fra en række danske kommuner samt modeller og værktøjer til borgerinddragelse og samskabelse af lokale sundhedstiltag.
Back To Top