Skip to content

12 | 2023

Kunst, kultur og kreativitet som løftestang

Kan man fremme mental sundhed ved hjælp af kunst, kultur og kreativitet - og en samskabende tilgang? Det har Sund By Netværket udforsket med initiativet 'Kulturens Rige' bestående af aktionslæringsforløb i syv kommuner. Evalueringen peger på fire virksomme ingredienser, som kunst, kultur og kreativitet kan hjælpe på vej, nemlig: Etablering af ”vi”, Fælles fundamenter, Leg, mod og læring og Gnist og flamme.

06 | 2023

Corona-partnerskaber – hvad kan vi lære?

Kriser rammer mennesker i social udsathed ekstra hårdt. Under corona blev der oprettet et partnerskab med deltagelse en række forskellige organisationer, fonde og virksomheder for at støtte 'udsatte voksne'. Her opstod nytænkende indsatser og nye samarbejder, som vi kan lære af til evt. fremtidige kriser. Rådet for Socialt Udsatte har samlet erfaringer og læring samt anbefalinger inden for fire temaer: samarbejde og koordination på tværs, digital innovation, social innovation og socialt beredskab.

06 | 2023

Erfaringer fra et svært ungdomsliv

Hvordan føles det at være en 'sårbar ung'? - og ser mødet med 'systemet' ud fra de unges perspektiv? I rapporten 'Ung Nu' har Socialt Udviklingscenter SUS samlet vidnesbyrd fra 122 unge, der fortæller om deres udfordringer i ungdomslivet og giver gode råd om, hvad de har behov for.

01 | 2023

Gode råd til klimalederskab

Klimakrisen er din største krise! Det er hovedbudskabet i denne rapport, som udfolder ti principper for lederskab og indeholder en række forskningsmæssige bud på, hvilken ledelse, klimakrisen kalder på. Rapporten er udarbejdet af Lederne i samarbejde med den strategiske tænketank Navigating 360.

11 | 2022

Inspiration til at udvikle lokalsamfund

Center for Landdistriktsforskning på SDU står bag rapporten 'Hvis man går sammen er flere ting mulige'. Ambitionen er at give inspiration til aktører, som vil engagere sig i lokal udvikling. Rapporten formidler viden om lokalt borgerengagement, borgerinitiativer og betydningen af at gribe lokale udviklingsmuligheder med konkrete eksempler fra lokalsamfund i Danmark, Holland og Canada.

03 | 2022

Klimahandling i fællesskab

Concito og Deltager Danmark har udgivet et handlekatalog til alle, der ønsker at tage initiativ til grønne projekter i fællesskab. Guiden er til jer, der vil organisere klimahandling i fællesskab - i en boligforening, et landsbyfællesskab, eller et lokalsamfund.

10 | 2021

Deltagelse som en vej til forandring for socialt udsatte borgere

Hvordan kan socialt udsatte få en mere aktiv demokratisk rolle? Rådet for Socialt Udsatte har under overskriften 'Deltagelse som en vej til forandring' udgivet et inspirationshæfte og et overblik over forskningen på feltet

12 | 2020

Samskabelse forstået som ‘collective intelligence’

Samskabelse har mange navne. Den britiske tænketank, Nesta, taler om 'collective intelligence'. Denne guide giver eksempler og anvisninger på, hvordan samfundsmæssige udfordringer kan løses ved hjælp af 'collective intelligence' - dvs. samarbejde på tværs hjulpet på vej af digitale platforme. Guikden indeholder en række eksempler og metoder til at designe samarbejdsprocesser.

05 | 2019

Demokratiresan – svensk podcast om borgerdialog

Mine dygtige og erfarne kolleger SKL (det svenske KL) har arbejde med borgerinddragelse og demokratiudvikling i mange år. Nu har du mulighed for at få del i deres viden og erfaringer i podcast serien Demokratiresan, der dækker emner som elektronisk inddragelse, medborgerskab og samskabelse.
Back To Top