Skip to content

01 | 2020

Fif til at lede samskabelse

Væksthus for Ledelse har undersøgt, hvad der skal til for at lede samskabelse. Publikationen 'Ledelse af samskabelse' bygger bl.a. på analyse af vellykkede samskabelesesforløb i kommuner og regioner. 

05 | 2019

Demokratiresan – svensk podcast om borgerdialog

Mine dygtige og erfarne kolleger SKL (det svenske KL) har arbejde med borgerinddragelse og demokratiudvikling i mange år. Nu har du mulighed for at få del i deres viden og erfaringer i podcast serien Demokratiresan, der dækker emner som elektronisk inddragelse, medborgerskab og samskabelse.

05 | 2019

Demokratisk innovation: Vores stemmer

Ny metode til borgerinddragelse: I samarbejde med tre kommuner har Mandag Morgen lanceret initiativet Vores Stemmer for at revitalisere det lokale demokrati. Under Vores Stemmer afvikles en række borgermøder med 200-500 tilfældigt udvalgte borgere i en bestemt kommune, som mødes for at udvikle løsninger på en kommunal udfordring

02 | 2019

Aarhus: Samskabelse i det grønne

Aarhus Kommune eksperimenterer med samskabelse i det grønne på flere måder: Borgerbudgetter til udvikling af grønne områder lokalt og borgerdrevne byhaver i 'Smag på Aarhus'. Erfaringer og metoder er samlet i to udgivelser.

12 | 2018

Social forandring – nedefra

Smart cities handler ofte om ny teknologi, men hvad med den menneskelige side? 'Smart Urban Intermediaries' undersøger de 'socialt smarte' mennesker, som skaber forandringer i byer - nedefra. Interview med Annika Agger, leder af den danske del af forskningsprojektet.

11 | 2018

Stedsans – samskabelse gennem omverdensinddragelse

Rapporten 'Stedsans - samskabelse gennem omverdensinddragelse' er et aktuelt bud på, hvilke metoder og tilgange, der er brug for i byudvikling anno 2018. Forfatterne er Annika Agger og Cristian Kahr Andersen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er udgiver. Udgivelsen består af tre adskilte dele: 1 Samskabelse gennem omverdensinddragelse, 2 Evaluering af områdefornyelserne og 3 Mobiliserende metoder til borgerinddragelse 

05 | 2018

Dialog om komplekse samfundsspørgsmål

Hvordan faciliterer man en konstruktiv dialog om komplekse samfundsspørgsmål som integration, trivsel og det gode liv. lokalt? Dette spørgsmål optager mange svenske kommuner, som får faglig støtte fra det svenske KL (SKR) til at udvikle nye dialog-metoder. Forskere fra universitetet i Uppsala har fulgt initiativer i en række kommuner og udviklet en håndbog i facilitering af dialog om komplekse spørgsmål med udgangspunkt i design-tænkning.

05 | 2018

Svære at nå – eller nemme at overse?

Vi har det med at udnævne nogle grupper af borgere, fx unge, hjemløse og indvandrere til at være 'svære at nå'. Men måske er de bare 'nemme at overse'. En gruppe skotske forskere har set nærmere på, hvad forskningen fortæller os om ulighed, når det gælder inddragelse og samskabelse. De kommer også med en række gode råd om, hvordan vi kan blive bedre til at nå ud til de borgere, der er 'svære at nå'.

I Danmark har kunstneren Kenneth Balfelt udviklet særlige metoder til at inddrage dem, der er 'svære at nå'
Back To Top