Skip to content

02 | 2018

Samarbejde er ikke en ønskebrønd!

Kristina Krüger Hansen har skrevet ph.d. om den vanskelige kunst at lukke borgerne ind i det politiske ’maskinrum’ – hvad kræver det af politikerne?

01 | 2018

Facilitering er nøglen

Det behøver ikke være så vanskeligt at opnå både effektivitet og demokratiske gevinster gennem samskabelse. I sit speciale har Majken Mac undersøgt Alternativets Politiske Laboratorier og kommer med bud på, hvordan facilitering kan øge effektiviteten og mindske uligheden mellem deltagerne – og dermed den demokratiske værdi.

01 | 2018

Netværk kan give mod på samskabelse

En gruppe nøglemedarbejdere i Slagelse Kommune har fået læring, nye sparringspartnere og mod til at gå nye veje i samskabelse

10 | 2017

Digegrupper i Slagelse

I Korsør sørger borgerne selv for højvandssikring med kommunen som fødselshjælper. Det giver en mulighed for at realisere lokale drømme.

10 | 2017

Dialogguiden – en guide til borgerinddragelse

SKL, Svenske Kommuner og Landsting, har udviklet Dialogguiden, en guide til borgerinddragelse, hvor du finder redskaber, cases, metoder og litteratur, som kan inspirere jeres arbejde med at inddrage borgere.

10 | 2017

At tegne Vollsmose med fødderne

Projektet 'At tegne Vollsmose med fødderne' er et eksempel på, hvordan unge kan inddrages i udviklingen af deres lokalområde ved hjælp af ny teknologi.
Back To Top