skip to Main Content

11 | 2022

Kan integration samskabes?

I denne artikel undersøger forskerne Ane Grubb og Kathrine Vitus, hvordan det går, når offentlige medarbejdere og civilsamfundsorganisationer samarbejder om at integrere flygtninge i det danske samfund og give dem mulighed for at blive aktive medborgere. Forskerne kaster et kritisk lys på samarbejdet og dets resultater.

11 | 2022

Undersøgelse afdækker frivilliges motivation og trivsel

Ingerfair har stået for denne undersøgelse, som afdækker motivationen og trivslen blandt frivillige i Danmark. Frivillige har betydningsfuld rolle i vores civilsamfund, derfor er det helt centralt at vide, hvad der motiverer dem frivillig og hvad der gør, at de er tilfredse og trives i deres frivillighed. I undersøgelsen indgår frivillige på tværs af organisation på idræts-, kultur-, klima- og miljø-,religion, social- og sundhedsområdet m.fl

10 | 2022

Kulturhuse spiller en vigtig rolle

Kulturhuse er en vigtig arena for deltagelse og skaber mange forskellige former for værdi - både for deltagerne og lokalsamfundet.
Det viser undersøgelsen DELTAG, der kortlægger deltagelse i kulturhuse og andre borgerinvolverende institutioner. Undersøgelsen er gennemført at forskere fra Aarhus Universitet og støttet af Nordea Fonden.

08 | 2022

Hvordan går det egentlig med det lokale samarbejde?

Landdistriktskoordinatorer, LUP-indsatser og særlige politiske udvalg med ansvar for landdistrikter og lokaldemokrati. En ny analyse fra Center for Borgerdialog har undersøgt samarbejdet mellem kommunen og landdistrikterne i seks kommuner - set fra både lokalråd, forvaltere og politikere: Hvad lykkes godt? Hvilke udfordringer er der? Og ikke mindst: Hvad skal der til for at styrke samarbejdet?

08 | 2022

Når lokalsamfundet tager over

I Storbritannien ser vi en decentraliserings-bølge, hvor lokalsamfund overtager og driver deres lokale 'assets', fx i form af lokale faciliteter, bygninger og pladser. Ligesom virksomheder drevet af lokalsamfundet bliver mere almindelige. I rapporten 'People shaping places, places shaping people: The role of community asset ownership undersøger Institute for Community Studies fordele og ulemper.

05 | 2022

Engelske rapporter om community power

To nye rapporter om betydningen af civilsamfundet og hvilken forskel, lokale frivillige kan gøre.
En ny rapport fra The Young Foundation har undersøgt betydningen af community leaders - og hvad der skal til for at understøtte dem.
Mens forskere fra Bristol University har undersøgt civilsamfundets rolle og betydning i Bristol under corona og hvad vi kan lære af det.

05 | 2022

Kortlægning af lokalrådenes arbejde

Lokalråd, borgerforeninger og andre lokalsamfundsforeninger spiller en vigtig nærdemokratisk rolle - særligt i kommuner med mange landdistrikter. Forskere fra SDUs Center for Landdistriktsforskning har i rapporten 'Lokale med på råd og borgere i forening' set nærmere på lokalrådenes rolle og kortlagt deres udbredelse, karakteristika, aktiviteter og samarbejde.

05 | 2022

Kortlæging af det digitale civilsamfund

Danskerne forsamles i tusindvis af borgerdrevne Facebookgrupper, hvor de debatterer alt fra børnepasning og sundhed til lokal byudvikling og
rigsretssager. Et omfattende og mangfoldigt digitalt civilsamfund med over 5.000 grupper på Facebook, der tilsammen har mere end 20 millioner medlemskaber. Analyse & Tal har i samarbejde med Trygfonden kortlagt det danske landskab af ”digitale medborgerhuse”.

03 | 2022

Kan civilsamfundet påvirke politik?

Hvilken indflydelse har civilsamfundsorganisationer på de politiske beslutninger inden for forskellige samfundsfelter - og hvilke kanaler til indflydelse benytter de sig af? Ny norsk rapport udgivet af Senter for Forskning på Sivilsamfunn & Offentlig Sektor.
Back To Top