Skip to content

12 | 2023

Digitalt socialt arbejde virker!

Ny rapport fra Landsforeningen af Væresteder dykker ned i de erfaringer med at lave socialt arbejde digitalt, som opstod under corona. Undersøgelsen viser, at der kan være masser af værdi i digitale mødesteder - og for nogle er det den eneste mulighed for samvær - også efter corona. Rapporten beskriver brugernes udbytte af digitalt socialt arbejde - og hvad det er vigtigt at være opmærksom på for at lykkes med digitale fællesskaber.

12 | 2023

Fællesskaber for alle

Hvad skal der til for at gøre fællesskaber åbne for alle - også de mest udsatte og sårbare? Det giver publikationen 'Fællesskaber for alle' nogle svar på. Socialt Udviklingscenter, SUS, har evalueret fem forskellige frivillige foreningers indsatser for at udvikle rummelige fællesskaber. Vigtige stikord er: En god modtagelse, noget meningsfuldt at lave sammen - og mulighed for at komme 'som man har det'.

09 | 2023

Flere fleksible frivillige

En ny undersøgelse fra Aarhus Kommune tager temperaturen på civilsamfundet og tegner et billede af, hvem de frivillige er, hvad der motiverer dem og hvilke barrierer de støder på. Frivilligheden ligger stabilt på godt 40 % - men flere foretrækker at være 'episodisk' frivillige, der selv bestemmer hvor meget og hvornår de engagerer sig. Tendensen er den samme som i resten af landet.

06 | 2023

Lokal udvikling – engagement fra borgere og foreninger

Hvad mener borgere og foreninger om udviklingen i deres lokalområde? Og hvor meget og hvordan engagerer de sig i den lokale udvikling? Det har forskere fra SDU har undersøgt i fire kommuner, nemlig Skive, Vordingborg, Assens og Tønder. En hovedpointe er, at borgerne i lokalområder gerne vil engagere sig i større planer og tiltag, der vedrører dem, fx energiplanlægning, trafik og grønne områder.

06 | 2023

Fællesskaber i ungdomslivet

Fællesskaber med andre unge er helt afgørende for et godt ungdomsliv. Det er en af pointerne i Center for Ungdomsforsknings nyeste undersøgelse af unges fællesskaber. I bogen 'Fællesskaber i ungdomslivet - når de gør godt og når de gør ondt' afdækker forskerne gennem interviews, hvordan unge oplever forskellige typer af fællesskaber og hvilken betydning de har for trivslen. En af bogens hovedpointer er, at fællesskaber ikke altid er gode - de kan også virke nedbrydende og ekskluderende.

11 | 2022

Kan integration samskabes?

I denne artikel undersøger forskerne Ane Grubb og Kathrine Vitus, hvordan det går, når offentlige medarbejdere og civilsamfundsorganisationer samarbejder om at integrere flygtninge i det danske samfund og give dem mulighed for at blive aktive medborgere. Forskerne kaster et kritisk lys på samarbejdet og dets resultater.

11 | 2022

Undersøgelse afdækker frivilliges motivation og trivsel

Ingerfair har stået for denne undersøgelse, som afdækker motivationen og trivslen blandt frivillige i Danmark. Frivillige har betydningsfuld rolle i vores civilsamfund, derfor er det helt centralt at vide, hvad der motiverer dem frivillig og hvad der gør, at de er tilfredse og trives i deres frivillighed. I undersøgelsen indgår frivillige på tværs af organisation på idræts-, kultur-, klima- og miljø-,religion, social- og sundhedsområdet m.fl

10 | 2022

Kulturhuse spiller en vigtig rolle

Kulturhuse er en vigtig arena for deltagelse og skaber mange forskellige former for værdi - både for deltagerne og lokalsamfundet.
Det viser undersøgelsen DELTAG, der kortlægger deltagelse i kulturhuse og andre borgerinvolverende institutioner. Undersøgelsen er gennemført at forskere fra Aarhus Universitet og støttet af Nordea Fonden.

08 | 2022

Hvordan går det egentlig med det lokale samarbejde?

Landdistriktskoordinatorer, LUP-indsatser og særlige politiske udvalg med ansvar for landdistrikter og lokaldemokrati. En ny analyse fra Center for Borgerdialog har undersøgt samarbejdet mellem kommunen og landdistrikterne i seks kommuner - set fra både lokalråd, forvaltere og politikere: Hvad lykkes godt? Hvilke udfordringer er der? Og ikke mindst: Hvad skal der til for at styrke samarbejdet?

08 | 2022

Når lokalsamfundet tager over

I Storbritannien ser vi en decentraliserings-bølge, hvor lokalsamfund overtager og driver deres lokale 'assets', fx i form af lokale faciliteter, bygninger og pladser. Ligesom virksomheder drevet af lokalsamfundet bliver mere almindelige. I rapporten 'People shaping places, places shaping people: The role of community asset ownership undersøger Institute for Community Studies fordele og ulemper.
Back To Top