skip to Main Content

08 | 2021

En kortlægning af civilsamfundet i Norden

Center for Frivilligt Socialt arbejde har interviewet forskere i de nordiske lande om den aktuelle situation i civilsamfundet - og hvilken rolle civilsamfundet spiller i velfærdssamfundet i de enkelte lande. Her får du et godt overblik over aktuelle tendenser og forskelle de nordiske lande imellem.

09 | 2020

Flødeskumspuljer, vagthunde og gadekjær

Hvad er der på spil i samarbejdet mellem det offentlige og den frivillige sektor? Det har Michael Fehsenfeldt fra SDU skrevet en PhD afhandling om: 'Interessepositioner i samspillet mellem den offentlige og den frivillige sektor. Flødeskumspuljer, vagthunde og gadekær'

05 | 2020

Svensk kortlægning af unge-inddragelse

Kultur- og Fritidsområdet og unge-politik er de områder, hvor unge får mest indflydelse. Det er et af resultaterne i Svenske Kommuner og Landstings undersøgelse af, hvordan unge deltager i lokaldemokratiet.

01 | 2020

Hvad sker der med civilsamfundet?

Aktuel og tankevækkende analyse af civilsamfundet i UK i en tid med Brexit, social ulighed og digitalisering. Den uafhængige organisation Civil Society Futures tegner et billede af situationen og hvad der kan gøres.

09 | 2019

Grænser for involvering?

Civic Limits - How much more involved can people get? For nylig faldt jeg over denne rapport fra den britiske tænketanke Res Publica. Selvom den har nogle år på bagen, giver den et fint overblik over muligheder og begrænsninger i inddragelse af borgere - og stof til eftertanke. Anbefales!

05 | 2019

Social forandring i byer

I forskningsprojektet Smart Urban Intermediaries har forskere fra fire europæiske lande undersøgt, hvordan lokale ildsjæle og brobyggere i København, Glasgow, Birmingham og Amsterdam er med til at skabe ’socialt smarte’ forandringer i belastede kvarterer. Center for Borgerdialog har været med som partner i projektet.

05 | 2019

Inspirationskatalog om samskabelse af sundhed

Forskere fra SDU (Center for Landdistriktsforskning i samarbejde med Sundhedsfremme) har undersøgt, hvordan Lokale Udviklings Planer (LUP) kan være afsæt for at styrke sundhed, trivsel og tryghed i lokalområder - og kobles til den kommunale sundhedsindsats. Inspirationskataloget beskriver tre konkrete cases.
Back To Top